چناران

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر چناران

كليدري علي

كليدري علي

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ناري نرگس

ناري نرگس

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مالكي مجيد

مالكي مجيد

فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خاب نما احسان

خاب نما احسان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
موسوي سيده كريمه

موسوي سيده كريمه

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
تاجي محمدرضا

تاجي محمدرضا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نظام دوست فاطمه

نظام دوست فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بابايي وحيد

بابايي وحيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
برداغى

برداغى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباسي نيا مسعود

عباسي نيا مسعود

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
گل معصومه

گل معصومه

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شعبان قديراباد محبوبه

شعبان قديراباد محبوبه

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كامل

كامل

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وفايى

وفايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فتحى سيس آباد

فتحى سيس آباد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كهن دل

كهن دل

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جروند

جروند

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اروجى

اروجى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سرافراز

سرافراز

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرى كتلر

جعفرى كتلر

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منعمى آقكاريز

منعمى آقكاريز

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورضا

پورضا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اسديان سوهان

اسديان سوهان

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:58:52 AM
Menu