خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر خواف

بخششي خرگردي فردين

بخششي خرگردي فردين

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
اصلاحي رودي برهان

اصلاحي رودي برهان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
جعفري خيرابادي اميد

جعفري خيرابادي اميد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
ابراهيم باي سلامي فاطمه

ابراهيم باي سلامي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
عاليجناب رودي عليرضا

عاليجناب رودي عليرضا

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
خطيبى

خطيبى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
غلامي مهدي

غلامي مهدي

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عيدخانى

عيدخانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مطيع مينا

مطيع مينا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كرامت رودي شكوفه

كرامت رودي شكوفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
منصوري رودي عطيه

منصوري رودي عطيه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جودى رودى

جودى رودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عيدخاني نيما

عيدخاني نيما

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
تيموري نقابي زكريا

تيموري نقابي زكريا

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ايلخانى

ايلخانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خوش معامله اسما

خوش معامله اسما

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قادري برابادي زهرا

قادري برابادي زهرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
كافي رودي سميه

كافي رودي سميه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حقي رودي ناهيد

حقي رودي ناهيد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ياقوتى برآبادى

ياقوتى برآبادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
حسني سنگاني سهيل

حسني سنگاني سهيل

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شجاع پورفدكي علي

شجاع پورفدكي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زنگنه ابراهيمي زهرا

زنگنه ابراهيمي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عظيمي اسدابادي زهرا

عظيمي اسدابادي زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خوجه احرارى رودى

خوجه احرارى رودى

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
راستگوسلامي هانيه

راستگوسلامي هانيه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خوش خرام

خوش خرام

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم ابادي حسين

زنگنه قاسم ابادي حسين

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مسبوق

مسبوق

تاريخ -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
آشكار

آشكار

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابراهيميان سلامى اول

ابراهيميان سلامى اول

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهير رودى

شهير رودى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سالارى سلامى

سالارى سلامى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اطلس رودي حسين

اطلس رودي حسين

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يادگارى زوزنى

يادگارى زوزنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برقى رشتخوارى

برقى رشتخوارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آشكار

آشكار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يار رودى

يار رودى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابراهيمي سلامي حميدرضا

ابراهيمي سلامي حميدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهرعلي ثاني سلامي ميثم

مهرعلي ثاني سلامي ميثم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عرب زوزنى

عرب زوزنى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مطيع محمد

مطيع محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظافت سلامى

نظافت سلامى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
گنجى

گنجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادى

زنگنه قاسم آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرب زوزني فاطمه

عرب زوزني فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
تحسينى

تحسينى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عرب زوزني ناهيد

عرب زوزني ناهيد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رحيمى گرازى

رحيمى گرازى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادي ياسر

مرادي ياسر

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
زنگنه معصومه

زنگنه معصومه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوري بزنجردي سميه

نوري بزنجردي سميه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ملايي حسين ابادي احمد

ملايي حسين ابادي احمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حاجي زاده محمد

حاجي زاده محمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عرب پور سجاد

عرب پور سجاد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اطلس رودى

اطلس رودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هادي سلامي زهره

هادي سلامي زهره

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خوافي محمد

خوافي محمد

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خاكباز

خاكباز

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تفضلى

تفضلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تيمورى سنگانى

تيمورى سنگانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درست خرگردى

درست خرگردى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وطن پرست

وطن پرست

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تيمورى

تيمورى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بخشى

بخشى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بوستانى

بوستانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يكتاي رودي امنه

يكتاي رودي امنه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهيمي نسرين

زنگنه ابراهيمي نسرين

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تيموري بازگري حميده

تيموري بازگري حميده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صفاپور مهديه

صفاپور مهديه

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گنجى

گنجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يكتاى رودى

يكتاى رودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهرعلى سلامى

مهرعلى سلامى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عرب مصطفي

عرب مصطفي

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعي عبداله

زارعي عبداله

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خواجوى

خواجوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عثمانى حسن آبادى

عثمانى حسن آبادى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تيموريان

تيموريان

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عثمانى

عثمانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خواجه زاده

خواجه زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دانشيار

دانشيار

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دلير سميه

دلير سميه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جنگي مليحه

جنگي مليحه

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ستوده

ستوده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خجسته خرگردى

خجسته خرگردى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شجاع

شجاع

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صداقت پور مهدي

صداقت پور مهدي

مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى بهلولى

حسينى بهلولى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صالح زاده اسدآبادى

صالح زاده اسدآبادى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خزايى زوزنى

خزايى زوزنى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زنگنه قاسم ابادي حسين

زنگنه قاسم ابادي حسين

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اديبي غلامرضا

اديبي غلامرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوربخش حسن آبادى

نوربخش حسن آبادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رزم آرا

رزم آرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ازادمنش الاله

ازادمنش الاله

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهيمي كوثر

زنگنه ابراهيمي كوثر

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زنگنه

زنگنه

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مهرى سلامى

مهرى سلامى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهره مند

بهره مند

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ورزشكار

ورزشكار

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آزادمنش

آزادمنش

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زنگنه مهدي

زنگنه مهدي

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهيمي مهدي

زنگنه ابراهيمي مهدي

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهدوي فر زهرا

مهدوي فر زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ميش مست

ميش مست

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
دوستى

دوستى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جوانشيرى

جوانشيرى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خوش بين

خوش بين

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منتخب برابادي فاطمه

منتخب برابادي فاطمه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهيمى

زنگنه ابراهيمى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صباى نشتيفانى

صباى نشتيفانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زنگنه مهشيد

زنگنه مهشيد

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

هنر
قرباني جلال

قرباني جلال

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
عطوفتي رودي ناديا

عطوفتي رودي ناديا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
جوانشيرى

جوانشيرى

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
توكلى رودى

توكلى رودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بروتى قلعه نوى

بروتى قلعه نوى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:31:49 AM
Menu