تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر تربت جام

سلطاني سحر

سلطاني سحر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
تبريزى

تبريزى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
سلطاني ستاره

سلطاني ستاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

7سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سرابى مهاجر

سرابى مهاجر

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نصرت

نصرت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كامراني فرشيد

كامراني فرشيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
وحيدي شيخي هانيه سادات

وحيدي شيخي هانيه سادات

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
غيورحلاج زينب

غيورحلاج زينب

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مهائى

مهائى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورى

نورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خدادادي بزدي فاطمه

خدادادي بزدي فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رحيمي هندوالان مرجان

رحيمي هندوالان مرجان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسمي جامي ابدال ابادي زهرا

قاسمي جامي ابدال ابادي زهرا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اميري كاريزنويي ندا

اميري كاريزنويي ندا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فيضي مهين

فيضي مهين

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جان پرورچنگ ابادي فاطمه

جان پرورچنگ ابادي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شهريوري محمد

شهريوري محمد

باستانشناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبدالهي اسكندر سيده امنه

عبدالهي اسكندر سيده امنه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رمضانى نيا

رمضانى نيا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهرامي بنفشه

بهرامي بنفشه

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سارمي حديثه

سارمي حديثه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احدى

احدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمي نوبهاري حميد

رحيمي نوبهاري حميد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اباذرى

اباذرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اعلميان

اعلميان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يوسفي صابر

يوسفي صابر

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دادرس هانيه

دادرس هانيه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بيدالهى منصوريه

بيدالهى منصوريه

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدي تازيك مصطفي

عبدي تازيك مصطفي

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صادقي شيخ ها نويد

صادقي شيخ ها نويد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جامى

جامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مخدراتى

مخدراتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سمندرى

سمندرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قدوسى هروى

قدوسى هروى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرادي مجتبي

مرادي مجتبي

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
معنوي زهره

معنوي زهره

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تن زن

تن زن

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صبوحى

صبوحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ملايوسفي زاده ريزه يي محمود

ملايوسفي زاده ريزه يي محمود

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
علي ملكي وحيد

علي ملكي وحيد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عظيمي بزدي بهنام

عظيمي بزدي بهنام

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اخروي امين

اخروي امين

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دلشادى سلجوقى

دلشادى سلجوقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ذبيحي مقدم درميان مژگان

ذبيحي مقدم درميان مژگان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيدي رباط سعيده

سعيدي رباط سعيده

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مقدم حامد

مقدم حامد

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اعتمادى زاده

اعتمادى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سليماني سونيا

سليماني سونيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهرامي بزدي فاطمه

بهرامي بزدي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نظري محمودابادي الياس

نظري محمودابادي الياس

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دائمى مقدم

دائمى مقدم

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پارسا حميرا

پارسا حميرا

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نخل احمدي ملاحت

نخل احمدي ملاحت

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورسعيديان مهدي

پورسعيديان مهدي

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قلندري پساوه سميرا

قلندري پساوه سميرا

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يزدان پناه منير

يزدان پناه منير

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ندايي احمدي اسماعيل

ندايي احمدي اسماعيل

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
طاهري فيروزكوهي صمد

طاهري فيروزكوهي صمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عظيمي فاطمه

عظيمي فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صديقى

صديقى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پير

پير

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سراج احمدي سپيده

سراج احمدي سپيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ندايي احمدي امير

ندايي احمدي امير

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرابي مهاجر صادق

سرابي مهاجر صادق

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفرى خير آبادى

جعفرى خير آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تيمورى كرديانى

تيمورى كرديانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عفتى

عفتى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پور گل محمدى

پور گل محمدى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمان زايى

رحمان زايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان -اق قلا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرى بنجار

ميرى بنجار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبي محمودابادي مرتضي

رجبي محمودابادي مرتضي

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تربتي مقدم فرزانه

تربتي مقدم فرزانه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رنجبر مريم

رنجبر مريم

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمي بزدي بهروز

قاسمي بزدي بهروز

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اعظمي حسن اباد مهدي

اعظمي حسن اباد مهدي

دبيري جغرافيا-پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رجبي اورگنجي مريم

رجبي اورگنجي مريم

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى فورك

حيدرى فورك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدى فدردى

عبدى فدردى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بى سخن

بى سخن

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ندائى احمدى

ندائى احمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امانى

امانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برجسته

برجسته

رياضيات وكاربردها-دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دادى چنگ آبادى

دادى چنگ آبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معتمد زاده

معتمد زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي پزشكي -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهان نيا محدثه

جهان نيا محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باليدر مسعود

باليدر مسعود

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عمري جهان ابادي محمدامين

عمري جهان ابادي محمدامين

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامي مطهره

غلامي مطهره

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رحماني كوثر

رحماني كوثر

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راستگو ميلاد

راستگو ميلاد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلجوقي مجيد

سلجوقي مجيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميزبان تيزآبى

ميزبان تيزآبى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شجاع

شجاع

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسحاقى

اسحاقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قيامتى

قيامتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يزدى

يزدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تيموري يگانه

تيموري يگانه

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى سميع آبادى

احمدى سميع آبادى

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حليمى كريم آبادى

حليمى كريم آبادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايدري موشقال نورالدين

ايدري موشقال نورالدين

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
موسوي چهارطاقي سيده عاطفه

موسوي چهارطاقي سيده عاطفه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيرجانى بلوچى

شيرجانى بلوچى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قمرى

قمرى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ايراني فرشيد

ايراني فرشيد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بزدي عقيل

بزدي عقيل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حيدر زاده كاسب

حيدر زاده كاسب

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كبودانى هزاره

كبودانى هزاره

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاهيني امير

شاهيني امير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يعقوبى جامى

يعقوبى جامى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بهرامى هزاره

بهرامى هزاره

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نادي خيرابادي اعظم

نادي خيرابادي اعظم

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جان نثار احمدى

جان نثار احمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كارگر خير آبادى

كارگر خير آبادى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عزيزى نسب

عزيزى نسب

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سروري جامي سينا

سروري جامي سينا

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عليدادى خليلى ها

عليدادى خليلى ها

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اندرخورد

اندرخورد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

جغرافيا-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كبودانى ثانى

كبودانى ثانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صدرى نيا

صدرى نيا

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
جامى ريزگى

جامى ريزگى

مهندسي پزشكي -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كبودانى

كبودانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
روحي حاجي ابادي فاروق

روحي حاجي ابادي فاروق

صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
نجاتى

نجاتى

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:21:21 AM
Menu