سرخس

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر سرخس

حيدري

حيدري

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
پسندي مليحه

پسندي مليحه

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
كريم كشته الهام

كريم كشته الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرب باصرى

عرب باصرى

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
وزيرى

وزيرى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
يوسفي يونس

يوسفي يونس

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عفتي زاده نفيسه

عفتي زاده نفيسه

مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كيخا

كيخا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سندگل هانيه

سندگل هانيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گل قندشتي زهرا

گل قندشتي زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهرامى تيمورى

بهرامى تيمورى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوي نيك سيده مهسا

موسوي نيك سيده مهسا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دامن روئى

دامن روئى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليمرزائى

عليمرزائى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علوى صدر

علوى صدر

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيد حسينى

سيد حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دارائى

دارائى

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رزم آرا

رزم آرا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاووسى

كاووسى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غورياني محمودابادي مليكا

غورياني محمودابادي مليكا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غياثيان موسوي سيده غزاله

غياثيان موسوي سيده غزاله

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سالاري نيا سولماز

سالاري نيا سولماز

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهمن يار

بهمن يار

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سربازامروز عارفه

سربازامروز عارفه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على ميرزايى

على ميرزايى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دادمحمدى

دادمحمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سندگل

سندگل

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرخ پور مهديه

فرخ پور مهديه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جان محمد يار

جان محمد يار

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسلمى نژاد

اسلمى نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شايق

شايق

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شعبان برگزى

شعبان برگزى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشيدپور

رشيدپور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپهرى

سپهرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گنبد-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عرب قديمي معصومه

عرب قديمي معصومه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صاحبى

صاحبى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادي نامقي اميرحسين

مرادي نامقي اميرحسين

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دلارامى

دلارامى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
چشك

چشك

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي اسفراين-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صامدى

صامدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رجائى فرد

رجائى فرد

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قربان نژاد

قربان نژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زالخانى

زالخانى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
نورى سيستانى

نورى سيستانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كيخانژاد

كيخانژاد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
گوهر نژاد

گوهر نژاد

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اميارى

اميارى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تبريزنيا تبريزى

تبريزنيا تبريزى

اموزش زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
سليمى

سليمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شاهينى

شاهينى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آجرى

آجرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بيابانگرد چاكر

بيابانگرد چاكر

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 9:21:27 AM
Menu