مشهد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر مشهد

حسن زاده الهام

حسن زاده الهام

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
نائينى

نائينى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
شركت سعدي كيانا

شركت سعدي كيانا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
شجاع مريم

شجاع مريم

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
آزاديان

آزاديان

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
جعفري پور محدثه

جعفري پور محدثه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ابوالحسن زاده فرزانه

ابوالحسن زاده فرزانه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
وفايي نيا ايمان

وفايي نيا ايمان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
طاحوني نامقي نگار

طاحوني نامقي نگار

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدخويي الناز

محمدخويي الناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مهدوي احسان

مهدوي احسان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عباس زاده فتح ابادي سيدحسن

عباس زاده فتح ابادي سيدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حج فروشان محدثه

حج فروشان محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سيدزاده ثاني سيدمحمدرضا

سيدزاده ثاني سيدمحمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خوشدل مينو

خوشدل مينو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سليمي محمدرضا

سليمي محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رادمرد هدي

رادمرد هدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمودزاده عماد

محمودزاده عماد

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه سمنان-شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسين زاده سرابي ساجده

حسين زاده سرابي ساجده

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رنگ رزي حامد

رنگ رزي حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شفيعي سجاد

شفيعي سجاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آريانى

آريانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ابراهيمى قنبرى

ابراهيمى قنبرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
يحيايي اميرحسين

يحيايي اميرحسين

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عليزاده چهارتكابي فاطمه

عليزاده چهارتكابي فاطمه

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسدي فرد فاطمه

اسدي فرد فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عربي حبيبه

عربي حبيبه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حورزاده

حورزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بهادري مقدم چناربويي منا

بهادري مقدم چناربويي منا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صفري قله زو مريم

صفري قله زو مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ياهوطرقبه شيما

ياهوطرقبه شيما

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كوثري زهرا

كوثري زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قاري فاطمه

قاري فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رضايى طلب

رضايى طلب

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
توسلي رومينا

توسلي رومينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خاكبازمهرابادي الاله

خاكبازمهرابادي الاله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خاك نشين سحر

خاك نشين سحر

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسن پور مهلا

حسن پور مهلا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مالداران

مالداران

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خورسندي مهديه

خورسندي مهديه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كريم پور فاطمه

كريم پور فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شركتي عليرضا

شركتي عليرضا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
غلام زاده سيده نفيسه

غلام زاده سيده نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مشكات حانيه

مشكات حانيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خلقي سميرا

خلقي سميرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طالبي پوريا

طالبي پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زمانيان يزدي محمد

زمانيان يزدي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
وطن پرست تلگرد فاطمه

وطن پرست تلگرد فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صفدري الهه

صفدري الهه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ميرزاپور

ميرزاپور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عابدى زاده

عابدى زاده

حسابداري -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سهرابي قوچاني ايلين

سهرابي قوچاني ايلين

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
افخمى موحدى

افخمى موحدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سازكار نسيم

سازكار نسيم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فتاحي سيدعلي

فتاحي سيدعلي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كمالي دلارام

كمالي دلارام

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حيدرى فر

حيدرى فر

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عنابستاني مرضيه

عنابستاني مرضيه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ميرزايي سيده مريم

ميرزايي سيده مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نخعي پرهام

نخعي پرهام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهديان وحيد

مهديان وحيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رومي حسام

رومي حسام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قدسي عليرضا

قدسي عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اتحاديه شادي

اتحاديه شادي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عصارزاده سيمين

عصارزاده سيمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
باقي زاده سعيده

باقي زاده سعيده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مقدم ثاني محدثه

مقدم ثاني محدثه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرشدلو

مرشدلو

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قربان صباغ

قربان صباغ

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ظريف نهاد

ظريف نهاد

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زردكي فرزانه

زردكي فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ناجي ريحاني گرمرودي مليكا

ناجي ريحاني گرمرودي مليكا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پاكروان

پاكروان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قربانى جاغرق

قربانى جاغرق

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سربازحسيني مهرداد

سربازحسيني مهرداد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورابراهيم تكتم

پورابراهيم تكتم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسماني محمداباد ارزو

اسماني محمداباد ارزو

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مقيمي ريحانه

مقيمي ريحانه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نصراله زاده

نصراله زاده

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جوشني نوقابي اميررضا

جوشني نوقابي اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صابر الناز

صابر الناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يحيي ابادي مهتاب

يحيي ابادي مهتاب

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صابونچي پيام

صابونچي پيام

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ساقى

ساقى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شريف

شريف

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
درخشان داورى

درخشان داورى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نمازي زهرا

نمازي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
براتي نيما

براتي نيما

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ملكوتي سمناني مهشيد

ملكوتي سمناني مهشيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مقيمي فرزانه

مقيمي فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضايي عسكريه سيدمحمد

رضايي عسكريه سيدمحمد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضايي گروي مرتضي

رضايي گروي مرتضي

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اذريان فريماني هما

اذريان فريماني هما

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
توكلي زاده نگار

توكلي زاده نگار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شيرزادمحمدسرابي تكتم

شيرزادمحمدسرابي تكتم

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بشكني فاطمه

بشكني فاطمه

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شاه كرم

شاه كرم

حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصرالهى

نصرالهى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خجسته

خجسته

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گلستاني زهرا

گلستاني زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اكبري زحمتي اميرحسين

اكبري زحمتي اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شاهرخي فاطمه

شاهرخي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ميابي جغال زهره

ميابي جغال زهره

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بل خانيان ندا

بل خانيان ندا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زندى

زندى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدى اصفهانى

محمدى اصفهانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
افكار

افكار

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مطورى

مطورى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معروف الذاكرين

معروف الذاكرين

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جنگجو سارا

جنگجو سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منتظري الا

منتظري الا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيمي فايزه

رحيمي فايزه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حيراني مهتاب

حيراني مهتاب

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ضيايي بوكان محمدعلي

ضيايي بوكان محمدعلي

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عصاران دربان شادي

عصاران دربان شادي

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
واعظي نيا فريده

واعظي نيا فريده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملارستمي محمد

ملارستمي محمد

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
توكلى نژاد

توكلى نژاد

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امين

امين

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مقدمى

مقدمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على نيا

على نيا

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شيخيان ساناز

شيخيان ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رفتاري فريماني پريسا

رفتاري فريماني پريسا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضايي الهام

رضايي الهام

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نيكدل فايزه

نيكدل فايزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
وكيل عبدل آبادى

وكيل عبدل آبادى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خسروپور

خسروپور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آراسته

آراسته

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صوفى زاده لطف آباد

صوفى زاده لطف آباد

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حميدزاده فاطمه

حميدزاده فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اثني عشري پرستو

اثني عشري پرستو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كسرايي منش ايدا

كسرايي منش ايدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حاجي پور پوريا

حاجي پور پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولي زاده زهرا

ولي زاده زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شجاعي سيدامير

شجاعي سيدامير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رازي نيكتا

رازي نيكتا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميري احمد

ميري احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شعباني الهام

شعباني الهام

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نظرزاده مهرنوش

نظرزاده مهرنوش

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لبيب سجاد

لبيب سجاد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
الهيارى

الهيارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كفاش مقدم

كفاش مقدم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسيني ريوندي مريم

حسيني ريوندي مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زوار ترانه سادات

زوار ترانه سادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ثابتي نونا

ثابتي نونا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ايوبي جواد

ايوبي جواد

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاجري اميرحسين

هاجري اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سامعي مهديه

سامعي مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهاجري سيرچي سارا

مهاجري سيرچي سارا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفري طهراني بهجت

جعفري طهراني بهجت

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مجرد

مجرد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برومند خباز

برومند خباز

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اديبى پور

اديبى پور

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عالى

عالى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضايي مهلا

رضايي مهلا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمشيدي سمانه

جمشيدي سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درودي زهرا

درودي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عظيمي هاشمي سيدشايان

عظيمي هاشمي سيدشايان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرزادنيا پريسا

فرزادنيا پريسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
غيورصفار نازنين

غيورصفار نازنين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كبير كوثر

كبير كوثر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فتحي مسعود

فتحي مسعود

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طالبيان زهرا

طالبيان زهرا

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دل ارام بهناز

دل ارام بهناز

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سجادي فريبا

سجادي فريبا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زاهدي مرتضي

زاهدي مرتضي

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرشچيان يزدي سپيده

فرشچيان يزدي سپيده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدزاده محب

محمدزاده محب

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابوالحسن زاده

ابوالحسن زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اختراعى

اختراعى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آتش افروز

آتش افروز

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تاج مزيناني نرگس

تاج مزيناني نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دشتي رحمت ابادي زهرا

دشتي رحمت ابادي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معاوني حانيه

معاوني حانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اگنج زهرا

اگنج زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جليلي نسترن

جليلي نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرادي مهسا

مرادي مهسا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باقرزاده حسين اباد فايزه

باقرزاده حسين اباد فايزه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
احمدي نيا زهرا

احمدي نيا زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوذري فاطمه

نوذري فاطمه

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غفوريان رمضان بندراباد مهدي

غفوريان رمضان بندراباد مهدي

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آقايان

آقايان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
چارق دوزمقدم

چارق دوزمقدم

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاسمي نور محمد

قاسمي نور محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اكبري شانديز صدف

اكبري شانديز صدف

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پوركيان ساناز

پوركيان ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مجتبوي رايحه سادات

مجتبوي رايحه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
انحايي ناصري زهرا

انحايي ناصري زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غلام پورسردشتي هديه

غلام پورسردشتي هديه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تميمي مرجان

تميمي مرجان

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مظفري صادق

مظفري صادق

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فلاح سلطان اباد فاطمه

فلاح سلطان اباد فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نيكو

نيكو

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وثوقى تربتى

وثوقى تربتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
معينى

معينى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سورى ناصرى

سورى ناصرى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صبورى

صبورى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ساقى

ساقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شكاري مريم

شكاري مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ترشيزيان اشكان

ترشيزيان اشكان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قربانيان مهناز

قربانيان مهناز

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ساغروانيان نيلوفر

ساغروانيان نيلوفر

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شايان فر بيژن

شايان فر بيژن

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رزمي فاطمه

رزمي فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدي زهرا

محمدي زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرشادفر

فرشادفر

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقرزاده چهارجوئى

باقرزاده چهارجوئى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اوليازاده پرديس

اوليازاده پرديس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سروش زهرا

سروش زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صاحبدل فرد مريم

صاحبدل فرد مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقري جواد

باقري جواد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شرفي مينا

شرفي مينا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خالقي ارچنگاني مسعود

خالقي ارچنگاني مسعود

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسي دلويي نرگس

عباسي دلويي نرگس

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جليلي سنجراني صبا

جليلي سنجراني صبا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مشتاقي هنروران بهروز

مشتاقي هنروران بهروز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كرمي رباطي نجيبه

كرمي رباطي نجيبه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاجيان

حاجيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پرموته منش

پرموته منش

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكراد فرزقى

اكراد فرزقى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بديعى يزدى

بديعى يزدى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نصيرى شهركى

نصيرى شهركى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پرگر

پرگر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رفاهى

رفاهى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نيكوسيما

نيكوسيما

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بيجاري منيبا

بيجاري منيبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ثاقب دوست سجاد

ثاقب دوست سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سروقدي محمد

سروقدي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
همتي مقدم طوسي سيدحامد

همتي مقدم طوسي سيدحامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيدين قناد سيده طناز

سيدين قناد سيده طناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پرند حميدرضا

پرند حميدرضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملكوتي نيلوفر

ملكوتي نيلوفر

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شادي فاطمه

شادي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاجي محمدي علي

حاجي محمدي علي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
روح بخش زحمت كش محمدرضا

روح بخش زحمت كش محمدرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اكبرزاده خادرى

اكبرزاده خادرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اقايي بختياري مهديه سادات

اقايي بختياري مهديه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كارگر پريسا

كارگر پريسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسين زاده سيده پرنيان

حسين زاده سيده پرنيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عباسي لادن

عباسي لادن

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسيني زاوه سيده ناديا

حسيني زاوه سيده ناديا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ناصري فر مهشيد

ناصري فر مهشيد

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
باقري الهام

باقري الهام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خاكسار

خاكسار

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظريان

نظريان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غفراني ايوري ايدا

غفراني ايوري ايدا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دولت ابادي شبنم

دولت ابادي شبنم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نفيسي نسترن

نفيسي نسترن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدري شادي

حيدري شادي

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدي بمرود زهرا

احمدي بمرود زهرا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قدسي مهسا

قدسي مهسا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دبيررضوانى

دبيررضوانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
داووديان

داووديان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مويدى بنيان

مويدى بنيان

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
معلم رضا

معلم رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
معتمدزاده طرقبه علي

معتمدزاده طرقبه علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ضرابي دربان اميرحسين

ضرابي دربان اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هاشم زاده پيوندكهنه سيدمصطفي

هاشم زاده پيوندكهنه سيدمصطفي

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سرچاهي مريم

سرچاهي مريم

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
درهمي طرقي فرناز

درهمي طرقي فرناز

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صبوري نوقابي مهسا

صبوري نوقابي مهسا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قاسم زاده

قاسم زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهشاد

بهشاد

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تيرگانى

تيرگانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلطاني سارا

سلطاني سارا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نعمت اللهي سمانه

نعمت اللهي سمانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شهرياري علي

شهرياري علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نبي پور رويا

نبي پور رويا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حق پور صبورا

حق پور صبورا

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پورنظري نيلوفر

پورنظري نيلوفر

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مشهدي خوشخو بابك

مشهدي خوشخو بابك

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حداديان مارال

حداديان مارال

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صداقت فايزه

صداقت فايزه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اخباري مليكا

اخباري مليكا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرودى سررود

فرودى سررود

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ثابت جورابچيان

ثابت جورابچيان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موسوي بزاز نفيسه

موسوي بزاز نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صمدي مليكا

صمدي مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اوليازاده پويا

اوليازاده پويا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خجسته گلايمي علي

خجسته گلايمي علي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهيدي حكاك مهديه

شهيدي حكاك مهديه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسيني خواه سيداميرسبحان

حسيني خواه سيداميرسبحان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نظامي محمدسينا

نظامي محمدسينا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مصطفوي طرقي سيدسينا

مصطفوي طرقي سيدسينا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نجات پور سميرا

نجات پور سميرا

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غياثي مقدم نگين

غياثي مقدم نگين

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غلامي حجت

غلامي حجت

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمديان شالچي مهديس

احمديان شالچي مهديس

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوكاريزى

نوكاريزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خاكسترى

خاكسترى

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كاربين

كاربين

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع پرستو

زارع پرستو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بني هاشم راد سيداحمد

بني هاشم راد سيداحمد

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ايراني مهدا

ايراني مهدا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كفاش حميدرضا

كفاش حميدرضا

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرزانه جاجرمي سيده حانيه

فرزانه جاجرمي سيده حانيه

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حلمى

حلمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قنادان

قنادان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ثاقب موفق زهرا

ثاقب موفق زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پيوندي نجار عليرضا

پيوندي نجار عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خبازمافي نژاد مهرناز

خبازمافي نژاد مهرناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيخي محمد

شيخي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معاون زاده اميرمهدي

معاون زاده اميرمهدي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قندهاري مليكا

قندهاري مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحدت فريماني صبا

وحدت فريماني صبا

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صمدپور مهديه

صمدپور مهديه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شاربياني هيوا

شاربياني هيوا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قابل فاطمه

قابل فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاتحي الهام

فاتحي الهام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامي مصدق بتول

غلامي مصدق بتول

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حضرت

حضرت

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجيان نژاد

حاجيان نژاد

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صلواتى زاده

صلواتى زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معجمى

معجمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پاكروان

پاكروان

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مشكانى

مشكانى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرعشى

مرعشى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحدانى

وحدانى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اصفهانيان

اصفهانيان

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سهيلى

سهيلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زيبدى

زيبدى

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نورا

نورا

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

مهندسي فضاي سبز-موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميدخدا سيده فرزانه

اميدخدا سيده فرزانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دين پناه كيهان

دين پناه كيهان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباس نيا فاطمه

عباس نيا فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خوبان عليرضا

خوبان عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يعقوبي نژاد فاطمه

يعقوبي نژاد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پريشان بيرم اباد مهسا

پريشان بيرم اباد مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حصاري علي

حصاري علي

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حبيبي نژاد ليلا

حبيبي نژاد ليلا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعادتي حانيه

سعادتي حانيه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بابايي تكتم

بابايي تكتم

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مروي صديقه

مروي صديقه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقيم زاده سيمين

مقيم زاده سيمين

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحماني محبوبه

رحماني محبوبه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمددوست الهام

محمددوست الهام

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اخوين

اخوين

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
انسى

انسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى مقدم

حيدرى مقدم

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گازران

گازران

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ارحمى شهركند

ارحمى شهركند

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سنجرى

سنجرى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زنگويى

زنگويى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نشاطى

نشاطى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شكورى فر

شكورى فر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرسانى

فرسانى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معصوم

معصوم

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سالارى ثغورى

سالارى ثغورى

شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلمكانى

گلمكانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عمرانى

عمرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تقديسى موسويان

تقديسى موسويان

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مكارى

مكارى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحماني نفيسه

رحماني نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
انتظامي فاطمه

انتظامي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پوراسحق علي

پوراسحق علي

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سميعي خيبري محدثه

سميعي خيبري محدثه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رييس ستاري فرزانه

رييس ستاري فرزانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گواهي مسعود

گواهي مسعود

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كاظمي هما

كاظمي هما

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاج زاده محمد

حاج زاده محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورعيدي فاطمه

پورعيدي فاطمه

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صحت مليحه

صحت مليحه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صيقليان

صيقليان

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع برزشى

زارع برزشى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهشتى نژاد

بهشتى نژاد

اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسفيان راد

يوسفيان راد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاينى

قاينى

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساغروانيان

ساغروانيان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معيينى

معيينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خسروى تبار

خسروى تبار

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تربتي مقدم محمداباد محمدرضا

تربتي مقدم محمداباد محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خادم باشي سيدعليرضا

خادم باشي سيدعليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيميان زهرا

رحيميان زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهيمي مايده

ابراهيمي مايده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برومندجاهداول فريده

برومندجاهداول فريده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابامحمدي درجزي نژاد شهرزاد

بابامحمدي درجزي نژاد شهرزاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميدخدا سيدنويد

اميدخدا سيدنويد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهجور زهرا

مهجور زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباس پورمقدم فايزه

عباس پورمقدم فايزه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليزاده موسوي فاطمه

عليزاده موسوي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
انبيايي محمدتقي

انبيايي محمدتقي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهيمي وجيهه

ابراهيمي وجيهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محدث نسري زهره

محدث نسري زهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پري زاده سيده نگار

پري زاده سيده نگار

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رافعى

رافعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى بهلولى

حسينى بهلولى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ايزددوست زهرا

ايزددوست زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رشيدنيا كاوه

رشيدنيا كاوه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليزاده حانيه

عليزاده حانيه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رنگاني فاطمه

رنگاني فاطمه

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلاخي مريم

سلاخي مريم

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غلامي صفورا

غلامي صفورا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظام خواه امير

نظام خواه امير

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيكو سميه

نيكو سميه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پاك روح

پاك روح

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مولوى

مولوى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهلورى حجار

بهلورى حجار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهيمى نيا

ابراهيمى نيا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صلانش پور

صلانش پور

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيك خواه

نيك خواه

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهرپرور

مهرپرور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كمال پور

كمال پور

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيك فرجام

نيك فرجام

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شجاعيان

شجاعيان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سبزى

سبزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفر دهباشى

جعفر دهباشى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شبان

شبان

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بارزشيبانى

بارزشيبانى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
همراحان

همراحان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رستمي سجاد

رستمي سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانيان ندا

جهانيان ندا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيدابوسعيدي محمد

سيدابوسعيدي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاني ديسفاني محمدامين

فاني ديسفاني محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فضل خدا مرتضي

فضل خدا مرتضي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بلوري فرد بصير

بلوري فرد بصير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فرازي فر مصطفي

فرازي فر مصطفي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امين سميه

امين سميه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نويدي سرور

نويدي سرور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهرامي حكيم اباد پريسا

بهرامي حكيم اباد پريسا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ولي زاده مهديه

ولي زاده مهديه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يساقي مريم

يساقي مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يعقوبي سارا

يعقوبي سارا

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خسروي پور ارمين

خسروي پور ارمين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تشكري عليرضا

تشكري عليرضا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ظهور پرواز

ظهور پرواز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مديرخازنى

مديرخازنى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دين پژوه

دين پژوه

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پوركيانى

پوركيانى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عقيليان

عقيليان

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موحديان فر فايزه

موحديان فر فايزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جوامع قزويني فاطمه

جوامع قزويني فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزتي سجاد

عزتي سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جهانيان محمدامين

جهانيان محمدامين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوي جهان ابادي سيداميرحسين

موسوي جهان ابادي سيداميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدياني سينا

مهدياني سينا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حميدي لايين نيلوفر

حميدي لايين نيلوفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيك روش افسانه

نيك روش افسانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خدادادي زينب

خدادادي زينب

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هوشمند مريم

هوشمند مريم

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جوادي راد فاطمه

جوادي راد فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاهسون قره غوني فاطمه

شاهسون قره غوني فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برون سرا پرنيان

برون سرا پرنيان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قايني فرشته

قايني فرشته

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قوامي فاطمه سادات

قوامي فاطمه سادات

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باوفا امير

باوفا امير

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فريدوني ريوف اكرم

فريدوني ريوف اكرم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايران پوردستجردان تكتم

ايران پوردستجردان تكتم

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
علي ابادي زهرا

علي ابادي زهرا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجي نعمان محدثه

حاجي نعمان محدثه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خمودگان مهديه

خمودگان مهديه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قرباني اشتيواني مريم

قرباني اشتيواني مريم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تيموري ايمان

تيموري ايمان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رمضان زاده منصوره

رمضان زاده منصوره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حنايي مهسا

حنايي مهسا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رنجبراسفيجر نسرين

رنجبراسفيجر نسرين

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كبك گير

كبك گير

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عالم پور نجمه

عالم پور نجمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باغيشني محمد

باغيشني محمد

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اتشي سقا فروغ

اتشي سقا فروغ

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رفيعي خواه غزاله

رفيعي خواه غزاله

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مددي پريسا

مددي پريسا

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قدردان يگانه

قدردان يگانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هوشيار سيده فرزانه

هوشيار سيده فرزانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقي الحسيني سيده صبا

صادقي الحسيني سيده صبا

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ضميري نازنين

ضميري نازنين

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شرافتى

شرافتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مكارى

مكارى

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آدينه

آدينه

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تقوى نسب

تقوى نسب

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيل نيا

اسماعيل نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شامكانى

شامكانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برات زاده

برات زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليزاده بذرافشان

عليزاده بذرافشان

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غيورى راد

غيورى راد

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برگى

برگى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمى زاده

قاسمى زاده

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاصديان

قاصديان

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مومن پور

مومن پور

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صدوقى خراسانى

صدوقى خراسانى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
براتى

براتى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بخشايى

بخشايى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عصمتي فاطمه

عصمتي فاطمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظري اميرحسين

نظري اميرحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميركلالي سيجاوندي مريم السادات

اميركلالي سيجاوندي مريم السادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريعتي محدثه

شريعتي محدثه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طباطبايي سيددانيال

طباطبايي سيددانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امامي نيما

امامي نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وزيري محدثه سادات

وزيري محدثه سادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زراعتي تينا

زراعتي تينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلعه نوي فايزه

قلعه نوي فايزه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرپور صفورا

جعفرپور صفورا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدريان لولويي امين

حيدريان لولويي امين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گلمكاني فايزه

گلمكاني فايزه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قرباني محيا

قرباني محيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قوچاني مهرداد

قوچاني مهرداد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علي پورشريف اباد نفيسه

علي پورشريف اباد نفيسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تبريزي ساسان

تبريزي ساسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بني اسدي مهسا

بني اسدي مهسا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مقيد عليرضا

مقيد عليرضا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحماني لادن

رحماني لادن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدادادي تقي ابادي فاطمه

خدادادي تقي ابادي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خبري حامد

خبري حامد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمي نيلوفر

ابراهيمي نيلوفر

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالي راد حسين

جلالي راد حسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحيم نيا شيوا

رحيم نيا شيوا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمي بيگ نظر حامد

كاظمي بيگ نظر حامد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چزاني شراهي نفيسه

چزاني شراهي نفيسه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مجريان شرقي فيروزه

مجريان شرقي فيروزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسف زاده فنايي محدثه

يوسف زاده فنايي محدثه

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شورابي مريم

شورابي مريم

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رباطجزي كلثوم

رباطجزي كلثوم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريعتي كوهبناني نفيسه

شريعتي كوهبناني نفيسه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تخشيده فاطمه

تخشيده فاطمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسداللهي همداني مهسا

اسداللهي همداني مهسا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حشمتي فاطمه

حشمتي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيات اسما

بيات اسما

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خاكپوركوشه محمد

خاكپوركوشه محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيكنام شاهرك نرگس

نيكنام شاهرك نرگس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفري تازه جاني عطيه

جعفري تازه جاني عطيه

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحي محمد

صالحي محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادق تبريزي زهرا

صادق تبريزي زهرا

روانشناسي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نژادسيستانى

نژادسيستانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ثنائى پور

ثنائى پور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كلالى نيا

كلالى نيا

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پيش بين

پيش بين

زمين شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياحقى

ياحقى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمود زاده

محمود زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فولادپور

فولادپور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريف

شريف

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عاقل

عاقل

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسى پوردوست آباد

موسى پوردوست آباد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجف كنى

نجف كنى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيبانى

شيبانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدي علي

احمدي علي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معلم سيدمحمدحسن

معلم سيدمحمدحسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جوزاني محمدسهيل

جوزاني محمدسهيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان طرزجاني اميررضا

دهقان طرزجاني اميررضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وطن پرست نگين

وطن پرست نگين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهرامي سيدمحمدحسين

بهرامي سيدمحمدحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مردان شاهي زهرا

مردان شاهي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوره پز مريم

كوره پز مريم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغري احمداباد منا

اصغري احمداباد منا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميري مقدم محمدمبين

ميري مقدم محمدمبين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اردكانيان عليرضا

اردكانيان عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يعقوبي مهران

يعقوبي مهران

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيم ريز زهرا

سيم ريز زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرخاري محمدابراهيم

فرخاري محمدابراهيم

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسيني سمانه

حسيني سمانه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رييسي سيدجواد

رييسي سيدجواد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرمقدم پانيذ

ميرمقدم پانيذ

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجادي جاغرق سيده زينب

سجادي جاغرق سيده زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رفيع زاده اردبيلي گلناز

رفيع زاده اردبيلي گلناز

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بوستان اراد

بوستان اراد

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرويان مشهد مطهره

مرويان مشهد مطهره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب الهه

عرب الهه

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
همتي يگانه دنيا

همتي يگانه دنيا

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفي نسرين

شريفي نسرين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربان زاده مفرد فايزه

قربان زاده مفرد فايزه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايي سارا

رضايي سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چاوشان عبدالعلي

چاوشان عبدالعلي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اقبالي خور زينب

اقبالي خور زينب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليخاني محمداباد عاطفه

عليخاني محمداباد عاطفه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزيان اتوسا

نوروزيان اتوسا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختاريان نفيسه

مختاريان نفيسه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چشمه زاده فاطمه

چشمه زاده فاطمه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفاري زهره

غفاري زهره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوزاده گتابي خديجه

ابوزاده گتابي خديجه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بنكچي زينب

بنكچي زينب

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داورپور

داورپور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شب بو

شب بو

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شرفخانى

شرفخانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليزاده قرائى

عليزاده قرائى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روحبخش ارفعى

روحبخش ارفعى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حداد

حداد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتح آبادى

فتح آبادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اقبالى نژاد

اقبالى نژاد

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ارجمنداويانى

ارجمنداويانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى مهر

رضايى مهر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توانا

توانا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كيومرثى

كيومرثى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرخارى

فرخارى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجب نيا

رجب نيا

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهزاد كيميا

بهزاد كيميا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاروني چمن سبز احمد

قاروني چمن سبز احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رجبي نيكو

رجبي نيكو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيروي ياور

پيروي ياور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورملايي اميرحسين

پورملايي اميرحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدي زاده نمين دل ارام

مهدي زاده نمين دل ارام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدادادگان محمدامين

خدادادگان محمدامين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حقيقي مهلا

حقيقي مهلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سازگارنيا سودابه

سازگارنيا سودابه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كمال ابادي معصومه

كمال ابادي معصومه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروجردي زينب

خسروجردي زينب

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مشايخي قويونلو سپيده

مشايخي قويونلو سپيده

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيك زاده شيما

نيك زاده شيما

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دوامي علي

دوامي علي

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدنياي كلوخي مريم

محمدنياي كلوخي مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوبخت نوقابي الهه

نوبخت نوقابي الهه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامي خيرابادي مهسا

بهرامي خيرابادي مهسا

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
واعظي سيدمحمدحسين

واعظي سيدمحمدحسين

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعادتي نيلوفر

سعادتي نيلوفر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفي الهه

يوسفي الهه

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبري قوژدي طيبه

اكبري قوژدي طيبه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسم زاد پريسا

قاسم زاد پريسا

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغرخواه

اصغرخواه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيدايى

شيدايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باخداى

باخداى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشرافيان

اشرافيان

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باهوش

باهوش

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيدحيدريان

سيدحيدريان

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ممتاز كفاش

ممتاز كفاش

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غريب

غريب

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توروه

توروه

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يار احمدى

يار احمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دامغانى

دامغانى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باغبانى طرقبه

باغبانى طرقبه

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دباغيان عنبرانى

دباغيان عنبرانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قياسى نوعى

قياسى نوعى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهر پويا

مهر پويا

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غنچه

غنچه

مهندسي فضاي سبز-موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باعصمت

باعصمت

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تازري جلال

تازري جلال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علي دوست احمدابادي سميه

علي دوست احمدابادي سميه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيم زاده اسگويي سارا

رحيم زاده اسگويي سارا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
واحديان عظيمي مجيد

واحديان عظيمي مجيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابريشمي محمدرضا

ابريشمي محمدرضا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صنعتي فروش ستاره

صنعتي فروش ستاره

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نخعي زهرا

نخعي زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تقوايي توكلي محمد

تقوايي توكلي محمد

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمديان اقنج زهرا

محمديان اقنج زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يعقوبي سيده محبوبه

يعقوبي سيده محبوبه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برومنددانش زهرا

برومنددانش زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاهمنصوري اميرحسين

شاهمنصوري اميرحسين

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اقبالي اذين

اقبالي اذين

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صمديان سجاد

صمديان سجاد

دبيري شيمي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حلمي زهرا

حلمي زهرا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوشني گلستاني مليكا

يوشني گلستاني مليكا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدي فرزني عطيه

عبدي فرزني عطيه

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرتضويان سيده نگار

مرتضويان سيده نگار

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدي ارزو

محمدي ارزو

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهيدي محمدصالح

شهيدي محمدصالح

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبري محمدهادي

اكبري محمدهادي

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كشميري قرقي جواد

كشميري قرقي جواد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عطاخانى

عطاخانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلندى

بلندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بسكابادى

بسكابادى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زرين زاده

زرين زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مختارى ثقفى

مختارى ثقفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بلبلى

بلبلى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بزى

بزى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گنابادى

گنابادى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سارانى

سارانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبداللهى راد

عبداللهى راد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جراحى مقدم

جراحى مقدم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ركنى

ركنى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاه ولى

شاه ولى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اقبالى ابراهيم آبادى

اقبالى ابراهيم آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زاقى

زاقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهران فرد

مهران فرد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي فضاي سبز-موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساقى

ساقى

مهندسي فضاي سبز-موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى كوهبنانى

احمدى كوهبنانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توكلي رودي نيما

توكلي رودي نيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خواجوي محدثه

خواجوي محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دلشاد شهرزاد

دلشاد شهرزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنجبرضياالدين عاطفه

رنجبرضياالدين عاطفه

دبيري زيست شناسي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خجسته سيستاني محمدرضا

خجسته سيستاني محمدرضا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عماري اله ياري امين

عماري اله ياري امين

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محقق فرد مژگان

محقق فرد مژگان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبري اميرحسين

اكبري اميرحسين

دامپزشكي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ده ابادي غزال

ده ابادي غزال

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرح پور اتنا

فرح پور اتنا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفريان شهري پريسا

جعفريان شهري پريسا

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفري بهناز

جعفري بهناز

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علوي بجستاني پريسا

علوي بجستاني پريسا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمد نژاد

احمد نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضوان پناه

رضوان پناه

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقريان

باقريان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مالكى

مالكى

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حقانى جنگجو

حقانى جنگجو

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فهميده

فهميده

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايزدى زاد

ايزدى زاد

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پاشايى

پاشايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزاكوچكى

ميرزاكوچكى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قايمي سبحان

قايمي سبحان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهادري بهنام

بهادري بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدي فرزانه

احمدي فرزانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فيروزفر ناديا

فيروزفر ناديا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلطاني اصل هريس سعيد

سلطاني اصل هريس سعيد

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شوقي سيدارمان

شوقي سيدارمان

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عنابستاني حانيه

عنابستاني حانيه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احساني فرد ريحانه

احساني فرد ريحانه

علوم تربيتي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صفرنژاد سجاد

صفرنژاد سجاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهاجري ميناسادات

مهاجري ميناسادات

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرعاقل مهرنازسادات

ميرعاقل مهرنازسادات

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين پور مهرداد

حسين پور مهرداد

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توحيدي سميرا

توحيدي سميرا

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كربلايي اكرمي سيدمحمدعلي

كربلايي اكرمي سيدمحمدعلي

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصري نگين

نصري نگين

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايي اب باريك زهرا

رضايي اب باريك زهرا

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نقي پور نويد

نقي پور نويد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيدعلى اكبر

سيدعلى اكبر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بلندى

بلندى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ثروتى

ثروتى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دولت دوست

دولت دوست

شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
براتى قلجقى

براتى قلجقى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمي حوريه سادات

هاشمي حوريه سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهداني اميرعلي

بهداني اميرعلي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هراتي هانيه

هراتي هانيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيدايي سروش

شيدايي سروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نظام خيرابادي نسترن سادات

نظام خيرابادي نسترن سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيات فرشته

بيات فرشته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نظام خيرابادي نسيم سادات

نظام خيرابادي نسيم سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميبودي مهسا

ميبودي مهسا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سربازدلير كيانا

سربازدلير كيانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فارسي اتنا

فارسي اتنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمي فاطمه

كريمي فاطمه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابدي ريحانه

ابدي ريحانه

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايراندوست امير

ايراندوست امير

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اشرفي زاده ميلاد

اشرفي زاده ميلاد

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابوالحسني روژين

ابوالحسني روژين

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضازاده نيشابوري الهام

رضازاده نيشابوري الهام

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تقي زاده اتكال محمدعلي

تقي زاده اتكال محمدعلي

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حقيقي فرزانه

حقيقي فرزانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پركتون مريم

پركتون مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كردجهان بيگلو اوا

كردجهان بيگلو اوا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان مهناز

دهقان مهناز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيرجندي پدرام

بيرجندي پدرام

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مظفرصومعه بزرگ

مظفرصومعه بزرگ

حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معاون زاده غزنوى

معاون زاده غزنوى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شمس

شمس

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پسنديده

پسنديده

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شريعت زاده

شريعت زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كيخا

كيخا

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صالحى چنار

صالحى چنار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباچي نگين

عباچي نگين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طبسي منصوره

طبسي منصوره

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرشيديان فر مليكا

فرشيديان فر مليكا

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كفشي تقي ابادي عارفه

كفشي تقي ابادي عارفه

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسيني ابراهيم اباد سيدعلي

حسيني ابراهيم اباد سيدعلي

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وفايي امين زهره

وفايي امين زهره

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علي زاده قناد اوا

علي زاده قناد اوا

دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضايي مرتضي

رضايي مرتضي

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قادرنيا نسترن

قادرنيا نسترن

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نجارى

نجارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيروان سيدصادق

پيروان سيدصادق

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمانيان زهرا

رحمانيان زهرا

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرازى راد

فرازى راد

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمانى مجاور

كرمانى مجاور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اتحاديان

اتحاديان

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صانعى

صانعى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محرابى

محرابى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمانى مجاور

كرمانى مجاور

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فدائى

فدائى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برادران اشكان

برادران اشكان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پوركاظمي دل ارام

پوركاظمي دل ارام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمي علي

قاسمي علي

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صفرپور مصطفي

صفرپور مصطفي

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داوريان پوستچي مريم

داوريان پوستچي مريم

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يعقوبي سيداميررضا

يعقوبي سيداميررضا

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وفاداراصغري اميرحسام

وفاداراصغري اميرحسام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدزاده راحله

محمدزاده راحله

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خندان

خندان

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوان دوست

جوان دوست

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امامى نژاد

امامى نژاد

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرحدل

فرحدل

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرتضايى

مرتضايى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شه سوار نرگس

شه سوار نرگس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طبري امير

طبري امير

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعيدي حسين ابادي مرتضي

سعيدي حسين ابادي مرتضي

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اجزاشكوهي اميرحسين

اجزاشكوهي اميرحسين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدريان فاطمه

حيدريان فاطمه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يزدان دوست محمدرضا

يزدان دوست محمدرضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شاهپري حانيه

شاهپري حانيه

مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اذريون امير

اذريون امير

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
داورپناه

داورپناه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جفائى

جفائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دلاور

دلاور

شيمي -دانشگاه بيرجند-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خواجگى

خواجگى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلچين

گلچين

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نمازى

نمازى

شيمي -مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عارفخانى

عارفخانى

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ريگى

ريگى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اقبال دانيال

اقبال دانيال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عمران زاده كرماني عليرضا

عمران زاده كرماني عليرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معلم شهري معين

معلم شهري معين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مير اميرنظام

مير اميرنظام

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بزازان طرقبه الهام

بزازان طرقبه الهام

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ازاده مافي نگين

ازاده مافي نگين

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
باقري الهه

باقري الهه

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كهن

كهن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسينى نياسانى

حسينى نياسانى

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مسعودى فر

مسعودى فر

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شمشيرى

شمشيرى

زيست شناسي سلولي مولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بياتى

بياتى

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرشچيان يزدي زهرا

فرشچيان يزدي زهرا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خصاف سميرا

خصاف سميرا

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نظام دوست سميه

نظام دوست سميه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خوش رفتار فرشاد

خوش رفتار فرشاد

دبيري زيست شناسي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدالهي دشتبياض حامدحسين

عبدالهي دشتبياض حامدحسين

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سعادتي پور سميرا

سعادتي پور سميرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اكبري مهلا

اكبري مهلا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زمانيان مليكا

زمانيان مليكا

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كريم دادي ياسمن

كريم دادي ياسمن

علوم ازمايشگاهي -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رمضاني عليرضا

رمضاني عليرضا

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كريم كشته ساناز

كريم كشته ساناز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاجي پور فرزانه

حاجي پور فرزانه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صادقى كله چشمه

صادقى كله چشمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قدمى

قدمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى فاطمى

حسينى فاطمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جهبذ

جهبذ

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ناجي عطار حامد

ناجي عطار حامد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
راجي سارا

راجي سارا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سرافرازيزدي سامان

سرافرازيزدي سامان

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوپورگرفمي سيما

نوپورگرفمي سيما

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ملك زاده مريم

ملك زاده مريم

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورمحمدي فاطمه

نورمحمدي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دلاوري فروتقه حجت

دلاوري فروتقه حجت

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نياز زاده

نياز زاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسپرهم

اسپرهم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صفري نيكرو خسرو

صفري نيكرو خسرو

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حيدري مريم

حيدري مريم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
وهاب رجايى

وهاب رجايى

علوم مهندسي زيست محيطي -موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباس پور

عباس پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رادور

رادور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تيمورى ناوخى

تيمورى ناوخى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نعمتي كريموي فرساد

نعمتي كريموي فرساد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
تقوي گلبرگ سادات

تقوي گلبرگ سادات

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
براتي امغاني نفيسه

براتي امغاني نفيسه

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 9:41:19 AM
Menu