چرام

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر چرام

علي دادي مرتضي

علي دادي مرتضي

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عيوضي زاده زهرا

عيوضي زاده زهرا

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسيني سامان

حسيني سامان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عليزاده ارند

عليزاده ارند

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
چرامى

چرامى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عليپور

عليپور

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جوكار نرگس

جوكار نرگس

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بياني زاده سعيد

بياني زاده سعيد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسمي زهرا

قاسمي زهرا

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عسكرى بنارى سفلى

عسكرى بنارى سفلى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدياني معصومه

عبدياني معصومه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهنام فر

بهنام فر

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابد كيش

عابد كيش

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اشكاوندي راضيه

اشكاوندي راضيه

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عالى نسب

عالى نسب

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/7/2023 9:57:08 AM
Menu