دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر دهدشت

گنجياني وحيد

گنجياني وحيد

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
خردمندواعظ سيده طاهره

خردمندواعظ سيده طاهره

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
خندان سعيده

خندان سعيده

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
كرمي وحيد

كرمي وحيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
داورپناه شايان

داورپناه شايان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امامي فر سيما

امامي فر سيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
يوسفي فر افشين

يوسفي فر افشين

دبيري رياضي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
پارساپيلى

پارساپيلى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پرنياني كوشك مجتبي

پرنياني كوشك مجتبي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
طالب كيش سيدبهنام

طالب كيش سيدبهنام

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
قباديان

قباديان

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
پورمند فرحناز

پورمند فرحناز

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
گشتاسبي اصل سامان

گشتاسبي اصل سامان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
بهره بر رضا

بهره بر رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
موسوى نسب

موسوى نسب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ادرين بهروز

ادرين بهروز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضوان پور

رضوان پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رنجبر جلال

رنجبر جلال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فقيهي نژاد اكرم

فقيهي نژاد اكرم

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فتحي فرزانه

فتحي فرزانه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرتضوي پور سيدعارف

مرتضوي پور سيدعارف

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نيكدارشد

نيكدارشد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اردشيرپناه

اردشيرپناه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جناب ارش

جناب ارش

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حسيني الوند سولماز

حسيني الوند سولماز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پژوهنده

پژوهنده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ديدار

ديدار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ظفرى اصل

ظفرى اصل

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسوى سادات

موسوى سادات

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فروزاني ماندانا

فروزاني ماندانا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
برماس ارمان

برماس ارمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بدرقه زهرا

بدرقه زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پرندواركوشك مهناز

پرندواركوشك مهناز

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نعيمي روزبه

نعيمي روزبه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ولايتي نسب سجاد

ولايتي نسب سجاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خدايي رعنا

خدايي رعنا

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
جرونده

جرونده

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آهون

آهون

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خرد

خرد

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلبهار/استان خراسان رضوي /-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پديدار طاهره

پديدار طاهره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رباني نژاد مهرداد

رباني نژاد مهرداد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصرتى خواه

نصرتى خواه

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صالحى خواه

صالحى خواه

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
متقى زاده

متقى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحمانى آبرزگه

رحمانى آبرزگه

علوم مهندسي -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رادمنش

رادمنش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پارسا

پارسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
هوشيارى

هوشيارى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدوى پور

مهدوى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جعفرى پور

جعفرى پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فروزنده

فروزنده

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اذركيش سعيد

اذركيش سعيد

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شفيع پور حسام الدين

شفيع پور حسام الدين

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
وحدت دوست

وحدت دوست

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيوانى

كيوانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طاهرمقدم

طاهرمقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
نظري مال شيخ مهران

نظري مال شيخ مهران

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قمبري ايمان

قمبري ايمان

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فلسفى

فلسفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قائم فر

قائم فر

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دانشى فر

دانشى فر

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
واعظ فر

واعظ فر

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهرامى نژاد

بهرامى نژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صداقتى پور

صداقتى پور

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پژواك

پژواك

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسفنديارمقدم

اسفنديارمقدم

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شجاعى زاده

شجاعى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اكار

اكار

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جانقلي علي رضا

جانقلي علي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عنايتي مهديه

عنايتي مهديه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خان دل

خان دل

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جاويدبخت

جاويدبخت

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كرميان نژاد

كرميان نژاد

تاريخ -دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بخشايش

بخشايش

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجاتي سوسن

نجاتي سوسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برزگر طيبه

برزگر طيبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
درخشنده زليخا

درخشنده زليخا

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حقيقت زاده سيدمحمد

حقيقت زاده سيدمحمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خبره

خبره

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آذرمهر

آذرمهر

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موسوي جواد

موسوي جواد

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كريمي سوق سيده زهره

كريمي سوق سيده زهره

راهنمايي ومشاوره -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فتحي معصومه

فتحي معصومه

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضاپور

رضاپور

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بصيرى فرد

بصيرى فرد

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هنرجو معصومه

هنرجو معصومه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باش زر اسماعيل

باش زر اسماعيل

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ستايش مهدي

ستايش مهدي

دبيري فيزيك -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صادقى زاده

صادقى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عزت پور

عزت پور

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آريامنش

آريامنش

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ارش داريوش

ارش داريوش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
واحدي مژگان

واحدي مژگان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عالي مقام كامران

عالي مقام كامران

حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كشاورز

كشاورز

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوراسمعيل

پوراسمعيل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نريمان

نريمان

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كريمي راد عبدالله

كريمي راد عبدالله

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رادي سبحان

رادي سبحان

دبيري فيزيك -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خليلي دوست ايرج

خليلي دوست ايرج

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نارنگ

نارنگ

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ده يوده

ده يوده

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بخشايش رويا

بخشايش رويا

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خادمى نيا

خادمى نيا

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بيژن منش

بيژن منش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آرمون

آرمون

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خردمندناظر

خردمندناظر

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمي موخر احمد

هاشمي موخر احمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زرجام نعيمه

زرجام نعيمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پارس پور سمانه

پارس پور سمانه

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعيدى سوق

سعيدى سوق

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برهانى منش

برهانى منش

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بادروزه

بادروزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى خو

مرادى خو

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پذيرش

پذيرش

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پيمان

پيمان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهره بر

بهره بر

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدى پور

سيدى پور

علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطان پور

سلطان پور

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عابدى نيك

عابدى نيك

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائى ده مراد

رضائى ده مراد

مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
واحدى اصل

واحدى اصل

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنعلي پور پيمان

حسنعلي پور پيمان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ديمه الهام

ديمه الهام

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
فلاحتي زاده مسعود

فلاحتي زاده مسعود

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرتضوي پور مريم السادات

مرتضوي پور مريم السادات

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورمند صادق

پورمند صادق

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيرايش ابراهيم

پيرايش ابراهيم

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اعظمى

اعظمى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شابهار

شابهار

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضائى

عليرضائى

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آهى

آهى

اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فروزانى

فروزانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خوشه بردار

خوشه بردار

تاريخ -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نمازيان

نمازيان

زيست شناسي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوي خواه سيدمجتبي

موسوي خواه سيدمجتبي

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نيكوكاري اكرم

نيكوكاري اكرم

دبيري علوم اجتماعي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برمال علي

برمال علي

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
موسوي احمدي سحر

موسوي احمدي سحر

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فضيلت ستار

فضيلت ستار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آباداصل

آباداصل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشينيان

افشينيان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جهانگرد

جهانگرد

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آردم

آردم

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سجادى مهر

سجادى مهر

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ديبا

ديبا

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بشارت پور

بشارت پور

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پوريامعظم يونس

پوريامعظم يونس

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ارژنگ ابوذر

ارژنگ ابوذر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقري راد فرهاد

باقري راد فرهاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آذرپيوند

آذرپيوند

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نيك اقبال

نيك اقبال

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ساسانى نژاد

ساسانى نژاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راسته

راسته

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جويبار

جويبار

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صداقت كيش پيمان

صداقت كيش پيمان

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پاكبازى

پاكبازى

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آهسته

آهسته

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقوائى اصل

تقوائى اصل

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وفائى فرد

وفائى فرد

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آذرپيوند

آذرپيوند

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برقك ماريه

برقك ماريه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيكوئى زاده

نيكوئى زاده

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جهانبخش

جهانبخش

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عزتيان عابد

عزتيان عابد

اماروكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرجانى فرد

فرجانى فرد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آذريان

آذريان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهروز ى اصل

بهروز ى اصل

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اژدرى دهدشت

اژدرى دهدشت

علوم اقتصادي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى مهر

قاسمى مهر

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ريحان زاده معصومه

ريحان زاده معصومه

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدپورسوق اميد

عبدپورسوق اميد

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نريمان صياد

نريمان صياد

دبيري جغرافيا-پرديس علامه طباطبايي -بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ارغند

ارغند

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
درخشانى

درخشانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
گندميان

گندميان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساجدى اصل

ساجدى اصل

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
طاهرى مال آخوند

طاهرى مال آخوند

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دستوريان

دستوريان

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام رضا/ع /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آخوند

آخوند

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بشار محسن

بشار محسن

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بويراحمدي حسين

بويراحمدي حسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدى پور

محمدى پور

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امينى

امينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسلامى پرور

اسلامى پرور

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اذرشب كامران

اذرشب كامران

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اذركمان صمد

اذركمان صمد

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اذرنشان سامان

اذرنشان سامان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بدرقه

بدرقه

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صلاحى زاده

صلاحى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سعادتى خوب

سعادتى خوب

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غلامى برم سبز

غلامى برم سبز

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاهينى سوق

شاهينى سوق

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آتش زمزم

آتش زمزم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
داريوش نژاد

داريوش نژاد

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عدالت پناه

عدالت پناه

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدانى نيا

يزدانى نيا

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيك يار مسعود

نيك يار مسعود

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسيني اصل زينب

حسيني اصل زينب

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حمايتى فر

حمايتى فر

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شفيع پور

شفيع پور

فيزيك -دانشگاه دامغان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
راد

راد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پرندوار

پرندوار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آرايش

آرايش

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهرباني پور حامد

مهرباني پور حامد

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدرجايي -سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
دادي نژاد فرزانه

دادي نژاد فرزانه

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جهانبخش

جهانبخش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خداكرم پور

خداكرم پور

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پورحقيقى

پورحقيقى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معظم فرد

معظم فرد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دالوند

دالوند

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اخترشناس

اخترشناس

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پيروزى

پيروزى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بشار

بشار

اماروكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سيدى پور

سيدى پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
راست

راست

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبدالهي نژاد ارش

عبدالهي نژاد ارش

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سال افزون

سال افزون

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ره انجام

ره انجام

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بريخته

بريخته

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پسند

پسند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نروژ

نروژ

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
پذيره

پذيره

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اژيده طلعت

اژيده طلعت

علوم تربيتي -پرديس كوثر-ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ساداتي ميلاد

ساداتي ميلاد

دبيري رياضي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گلستاني ذبيح الله

گلستاني ذبيح الله

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
زندباف

زندباف

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سپهوار

سپهوار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /بهبهان-شبانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پرويزخواه

پرويزخواه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مولائى نسب

مولائى نسب

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پروين زاده

پروين زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آذربوش

آذربوش

اماروكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حميدنژاد

حميدنژاد

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شجاعى مهر

شجاعى مهر

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اندامى

اندامى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صالحى نسب

صالحى نسب

شيمي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
هادي خواه اعظم

هادي خواه اعظم

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
لايقى پور

لايقى پور

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قاضى مفرد

قاضى مفرد

علوم تربيتي -پرديس شهيدايزدپناه -ياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
استاد

استاد

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهرابى زاده

مهرابى زاده

مهندسي ماشينهاي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حكيم

حكيم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
بخشنده مقدم

بخشنده مقدم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
آفتابى

آفتابى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:11:30 AM
Menu