اشکذر

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر اشکذر

بابايى

بابايى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
ذبحى اشكذرى

ذبحى اشكذرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مدني اشكذري حسين

مدني اشكذري حسين

مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
پوريان يزدي محمدحسين

پوريان يزدي محمدحسين

مديريت صنعتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رستگارى نسب

رستگارى نسب

مديريت مالي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دهستانى

دهستانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

فيزيك -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كلانترى اشكذرى

كلانترى اشكذرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علي زاده اشكذري علي اكبر

علي زاده اشكذري علي اكبر

مهندسي عمران -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هاتفي مجومرد فرهاد

هاتفي مجومرد فرهاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاتمي عليرضا

حاتمي عليرضا

مهندسي برق -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشمى مجومرد

هاشمى مجومرد

مديريت اموربانكي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى نسب

جعفرى نسب

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهقانى اشكذرى

دهقانى اشكذرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقيان ندوشن محمد

صادقيان ندوشن محمد

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ذبحى اشكذرى

ذبحى اشكذرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرباقرى فيروزآبادى

ميرباقرى فيروزآبادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:58:28 PM
Menu