ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ميبد

دهقاني فيروزابادي عارفه

دهقاني فيروزابادي عارفه

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
هاشم زاده ميبدى

هاشم زاده ميبدى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نبي ميبدي مسعود

نبي ميبدي مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كارگرشوركي سعيد

كارگرشوركي سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دائمى

دائمى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اشرفي محمدمعين

اشرفي محمدمعين

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سبحاني فيروزابادي سهيلا

سبحاني فيروزابادي سهيلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضايي ميبدي محمد

رضايي ميبدي محمد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
انتظاري زينب

انتظاري زينب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آقائى ميبدى

آقائى ميبدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ابيارفيروزابادي حميدرضا

ابيارفيروزابادي حميدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خلفايى

خلفايى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذوالفقارى ده آباد

ذوالفقارى ده آباد

حسابداري -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عليين اتنا

عليين اتنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقاني فيروزابادي محمدرسول

دهقاني فيروزابادي محمدرسول

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح يخدانى

فلاح يخدانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مديري سميرا

مديري سميرا

ايران شناسي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزيزي بارجين محمد

عزيزي بارجين محمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خوازه

خوازه

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ملانورى شمسى

ملانورى شمسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فيض پور مجتبي

فيض پور مجتبي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جندقي ميبدي محمد

جندقي ميبدي محمد

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حاجي حسيني مهدي

حاجي حسيني مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حكيمي مهرجردي مريم

حكيمي مهرجردي مريم

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كارگرشوركي محمدرضا

كارگرشوركي محمدرضا

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كارگر بيده

كارگر بيده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افخمي عقدا موحده

افخمي عقدا موحده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رنجبرجمال ابادي محمدجواد

رنجبرجمال ابادي محمدجواد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رعيت ركن ابادي مريم

رعيت ركن ابادي مريم

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كريمان

كريمان

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خاكزار بفروئى

خاكزار بفروئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كارگر بيده

كارگر بيده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كارگر بيده

كارگر بيده

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عنبرزاده بهاره

عنبرزاده بهاره

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
رحماني ميبدي محمدصادق

رحماني ميبدي محمدصادق

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شفيعى ده آبادى

شفيعى ده آبادى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زارعى محمودآبادى

زارعى محمودآبادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فلاح يخداني مريم

فلاح يخداني مريم

صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
اسمعيلى ندوشن

اسمعيلى ندوشن

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
امامى ميبدى

امامى ميبدى

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:36:10 PM
Menu