رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر رزن

حسينى

حسينى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سلطانى كمال

سلطانى كمال

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شاه پروري احسان

شاه پروري احسان

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رمضاني فاطمه

رمضاني فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طيبى مقدور

طيبى مقدور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اقامحمدلو صفيه

اقامحمدلو صفيه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبادى نوين

عبادى نوين

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شوندي سجاد

شوندي سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اكبرى چقامارانى

اكبرى چقامارانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
هاشمى فكرت

هاشمى فكرت

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خرقانى

خرقانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مجيدي محمد

مجيدي محمد

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قنبري محمدصالح

قنبري محمدصالح

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رباني راد مصطفي

رباني راد مصطفي

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بابايي زهرا

بابايي زهرا

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
غلاملو سهيلا

غلاملو سهيلا

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صفايي اياز حسن

صفايي اياز حسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبادى گلشن

عبادى گلشن

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صاحبى اعلا

صاحبى اعلا

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يونسي دانشگر عاطفه

يونسي دانشگر عاطفه

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صنوبري مهر بهروز

صنوبري مهر بهروز

مديريت مالي -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وحدت مودب مرضيه

وحدت مودب مرضيه

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غلامي عمران

غلامي عمران

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حجتى

حجتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شاه پروري امين

شاه پروري امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عيوضي يدالهي مجيد

عيوضي يدالهي مجيد

علوم سياسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شمس مصطفي

شمس مصطفي

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى مثبت

حيدرى مثبت

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عطايى

عطايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خانيان ثابت حميرا

خانيان ثابت حميرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قنبرى

قنبرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صحامت افخم

صحامت افخم

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سطوتي ارام عباس

سطوتي ارام عباس

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كوكبى جلال

كوكبى جلال

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى سياحت گر

محمدى سياحت گر

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسنى پژوه

حسنى پژوه

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحى منصور

صالحى منصور

مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بخت اوري علي

بخت اوري علي

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيداقايي سيده زهره

سيداقايي سيده زهره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاهپرورى

شاهپرورى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيخلو محمد

شيخلو محمد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بختيارى عزتى

بختيارى عزتى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جليلى عزيز

جليلى عزيز

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيفي ميلاد

سيفي ميلاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جليلى شاد

جليلى شاد

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نامدار

نامدار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدي اسلامي هاجر

احمدي اسلامي هاجر

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:49:43 AM
Menu