اسدآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر اسدآباد

رضايى برهمن

رضايى برهمن

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سعادتي مسعود

سعادتي مسعود

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادي زهرا

مرادي زهرا

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضايي نرگس

رضايي نرگس

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
خلجي محمدحسن

خلجي محمدحسن

فلسفه -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رشاد ارزو

رشاد ارزو

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبدكوند

عبدكوند

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
تركاشوند بهزاد

تركاشوند بهزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
انصاري اختر زهرا

انصاري اختر زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهرابي اسيه

مهرابي اسيه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى مهر

ابوالقاسمى مهر

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قادري مسعود

قادري مسعود

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محرابي منا

محرابي منا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكرمي فتح ليلا

اكرمي فتح ليلا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اردلانى

اردلانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بداغى غلام نژاد

بداغى غلام نژاد

مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوروزى كمال

نوروزى كمال

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدامرادى

خدامرادى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظري فاطمه

نظري فاطمه

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رنجبر يوسف

رنجبر يوسف

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرى مهذب

شيرى مهذب

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى ويس

سلطانى ويس

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدري كيا فاطمه

حيدري كيا فاطمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خزاعى فر

خزاعى فر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتوحي سعيد

فتوحي سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علي خاني فاطمه

علي خاني فاطمه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جمور

جمور

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهرامفر

مهرامفر

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فخيمى بهروز

فخيمى بهروز

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائى مقدم

رضائى مقدم

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شمسي سدران ارزو

شمسي سدران ارزو

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پشوتن ميثم

پشوتن ميثم

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قمرى عارف

قمرى عارف

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرسلى

مرسلى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سرمدى سيفى

سرمدى سيفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياراحمدي هديه

ياراحمدي هديه

دبيري فيزيك -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باقري زهرا

باقري زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
وصالى مزين

وصالى مزين

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادى مجيد

مرادى مجيد

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدى مشعوف

اسدى مشعوف

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
گوهرى شمس

گوهرى شمس

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ضابطي اكمل مهسا

ضابطي اكمل مهسا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
همداني سحر

همداني سحر

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زيوري مشعوف زهرا

زيوري مشعوف زهرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
افشار اذر

افشار اذر

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سروامان الهى

سروامان الهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
كريمى تبار

كريمى تبار

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حيدرى شمس

حيدرى شمس

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كدخدايى

كدخدايى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ابراهيمي شادپي مرتضي

ابراهيمي شادپي مرتضي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
صفائى مهران

صفائى مهران

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/4/2023 3:10:22 PM
Menu