گميشان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر گميشان

خوش كام اغول بخت

خوش كام اغول بخت

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كم‌

كم‌

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
انامحمدى

انامحمدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برومند

برومند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:08:58 AM
Menu