كلاله

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر كلاله

هاشمى تبار

هاشمى تبار

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابك زاده

ابك زاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ده خواه

ده خواه

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
قرايى

قرايى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جامي فريدون

جامي فريدون

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دانش پور

دانش پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خال زاده

خال زاده

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ازادي فر عاطفه

ازادي فر عاطفه

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرادپور ياسين

مرادپور ياسين

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
دردى زاده

دردى زاده

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خجسته راد

خجسته راد

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ايگدري احسان

ايگدري احسان

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مومني زاده عليرضا

مومني زاده عليرضا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-وابسته به وزارت دفاع-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رهنما

رهنما

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پهلوان زاده

پهلوان زاده

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناظرى

ناظرى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آباديان

آباديان

اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرهمندى

فرهمندى

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
درى

درى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ايرانلويى

ايرانلويى

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الهى

الهى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بايندري مليحه

بايندري مليحه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياخشي زاده ارازمحمد

ياخشي زاده ارازمحمد

راهنمايي ومشاوره -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
روحي صديقه

روحي صديقه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انورى

انورى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شامى

شامى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تاقاني حمزه

تاقاني حمزه

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاجى حسينى

حاجى حسينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زرين پور

زرين پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاه نظرزاده

شاه نظرزاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افروز محمود

افروز محمود

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هراتي قوي محمدعلي

هراتي قوي محمدعلي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارانى

سارانى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كيك

كيك

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يارى خوجه

يارى خوجه

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گنبدى

گنبدى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساري اق قميش شكوفه

ساري اق قميش شكوفه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى گنبد

محمدى گنبد

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيخا

كيخا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گركان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرادى قره قوزى

مرادى قره قوزى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
داودى پور

داودى پور

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ممى زاده

ممى زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمي نسب علي

كريمي نسب علي

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ارازى شيخ

ارازى شيخ

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نظام پرست فاطمه

نظام پرست فاطمه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قديرى

قديرى

دبيري علوم اجتماعي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دقدى زاده

دقدى زاده

دبيري علوم اجتماعي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آدينه زاده

آدينه زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امانى

امانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:50:37 PM
Menu