مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر مينودشت

ممشلي محدثه

ممشلي محدثه

دبيري رياضي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سرايلو سمانه

سرايلو سمانه

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سلماني محمدامين

سلماني محمدامين

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
فرامرزي پلنگر عباسعلي

فرامرزي پلنگر عباسعلي

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
جوادي راد محمد

جوادي راد محمد

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
قابي پيمان

قابي پيمان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خواجه علي اصغر

خواجه علي اصغر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
شيخي عليرضا

شيخي عليرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شهمرادى

شهمرادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شيخي كوهسار محدثه

شيخي كوهسار محدثه

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسيني سيده هديه

حسيني سيده هديه

اعضاي مصنوعي ووسايل كمكي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خداوردي اميرحسين

خداوردي اميرحسين

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
ممشلي منصوره

ممشلي منصوره

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قزل سوفلو

قزل سوفلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رجبي پوريا

رجبي پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرامرزي پلنگر محسن

فرامرزي پلنگر محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
تيموري صفي اباد ابوالفضل

تيموري صفي اباد ابوالفضل

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ميردار

ميردار

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اكبري فريده

اكبري فريده

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پسركلو

پسركلو

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هلاكو

هلاكو

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طالع زاري مجيد

طالع زاري مجيد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سراى لو

سراى لو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سايري زهرا

سايري زهرا

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قزلسفلو

قزلسفلو

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رجبي پريسا

رجبي پريسا

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ممشلى

ممشلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قره سوفلو

قره سوفلو

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غفارپور

غفارپور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ممشلي زهرا

ممشلي زهرا

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسيني كوهي ميترا

حسيني كوهي ميترا

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خوري فاطمه

خوري فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ساساني سعيد

ساساني سعيد

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تيمورى صفى آباد

تيمورى صفى آباد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رحيمي نسب زهرا

رحيمي نسب زهرا

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قره چماقلو

قره چماقلو

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قزل سفلى

قزل سفلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

دبيري زيست شناسي -پرديس حضرت معصومه (س )-قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كوهي امير

كوهي امير

دبيري رياضي -پرديس دكترشريعتي -ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرهاني مهدي

فرهاني مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ممشلو علي

ممشلو علي

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ممشلي عاطفه

ممشلي عاطفه

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ميرى

ميرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاضوى دوزين

قاضوى دوزين

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرامرزي پلنگر فاطمه

فرامرزي پلنگر فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسيني نيا سيده عالمه

حسيني نيا سيده عالمه

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصطفى لو

مصطفى لو

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بشارتلو

بشارتلو

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مصطفى لو

مصطفى لو

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گلستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طوسى

طوسى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ممشلي مسعود

ممشلي مسعود

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرايلو

سرايلو

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ريكي بهروز

ريكي بهروز

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاملو

شاملو

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى سانى

موسوى سانى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثربجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
5/30/2023 6:29:49 PM
Menu