صحنه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر صحنه

رشتياني روژين

رشتياني روژين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
همتيان زينب

همتيان زينب

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمدي مريم

احمدي مريم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رشتياني نيكو

رشتياني نيكو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نوروزي ارگنه سميرا

نوروزي ارگنه سميرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حيدري امير

حيدري امير

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اراك-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
احمدى گركه بيشه

احمدى گركه بيشه

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حيدرى پور

حيدرى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كرجى

كرجى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضايي سبا

رضايي سبا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزى گروسى

عزيزى گروسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهمى

مهمى

مهندسي صنايع -دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادى ارگنه

فرهادى ارگنه

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خزايي فريد

خزايي فريد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى عامله

احمدى عامله

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بيژنوند

بيژنوند

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:10:12 AM
Menu