كشكوئيه رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر كشكوئيه رفسنجان

نوروزى بهجت

نوروزى بهجت

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرى فر

اميرى فر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شريف نژاد احمدابادكشكو

شريف نژاد احمدابادكشكو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كارگر برزى

كارگر برزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينلى شاهم ابادى

زينلى شاهم ابادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى نيا

حيدرى نيا

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عوض پور گونه

عوض پور گونه

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلاجقه تذرجى

سلاجقه تذرجى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن على محمدى كشكوئيه

حسن على محمدى كشكوئيه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهيم پور

ابراهيم پور

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدلي مسينان زهرا

عبدلي مسينان زهرا

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كامران مرتضي

كامران مرتضي

دبيري علوم اجتماعي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صادقى گوغرى

صادقى گوغرى

علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابوالحسني حيدراباد زينب

ابوالحسني حيدراباد زينب

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خون چمن

خون چمن

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/2/2023 3:36:16 PM
Menu