انار

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر انار

منگلي كهتويي حكيمه

منگلي كهتويي حكيمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
منگلي كمسفيدي سعيد

منگلي كمسفيدي سعيد

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
هاشمي نژاداناري مريم السادات

هاشمي نژاداناري مريم السادات

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
كمالي زاده رنجبر افسانه

كمالي زاده رنجبر افسانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
باقري محدثه

باقري محدثه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
اسماعيلي حسين ابادي محمدرضا

اسماعيلي حسين ابادي محمدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
جعفري پورتراب ابادي ساجده

جعفري پورتراب ابادي ساجده

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
النچري چاورچي سجاد

النچري چاورچي سجاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
منگلى كمسفيدى

منگلى كمسفيدى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بهشتي نيا مينا

بهشتي نيا مينا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پورباقري ده رييس مريم

پورباقري ده رييس مريم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ولى نژاد

ولى نژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افضلى

افضلى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضازاده فلاح اناري زهرا

رضازاده فلاح اناري زهرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
تراب بيگى

تراب بيگى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جديدى

جديدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيربيگى

شيربيگى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيكار

پيكار

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى خواه

حسينى خواه

علوم قران وحديث -دانشگاه حضرت نرجس /س /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رجبي عزت ابادي اكرم

رجبي عزت ابادي اكرم

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عليرضايي احسان

عليرضايي احسان

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
انارى

انارى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ناجى

ناجى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسنى پور

حسنى پور

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خواجه مهريزى

خواجه مهريزى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عليپور

عليپور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خبيرى

خبيرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محى الدينى

محى الدينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عسكريان

عسكريان

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 5:46:05 PM
Menu