كهنوج

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر كهنوج

سالمي امين رضا

سالمي امين رضا

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

7سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
ايزدخواه

ايزدخواه

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جعفرى نژاد

جعفرى نژاد

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميرشكاري ده كهان ميلاد

ميرشكاري ده كهان ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سبزى بلوچ

سبزى بلوچ

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عمراني ده كهان حسين

عمراني ده كهان حسين

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
جعفرى زاده گوغرى

جعفرى زاده گوغرى

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دانشوروزيري كوثر

دانشوروزيري كوثر

حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حيدري فرد صالح

حيدري فرد صالح

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سالارى ديوانمراد

سالارى ديوانمراد

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مصطفوى

مصطفوى

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لورگى پور

لورگى پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رحيمى نيا

رحيمى نيا

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميرشكارى دهكهان

ميرشكارى دهكهان

مهندسي مواد-مركزاموزش عالي گناباد-شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سالاري خالص ايوب

سالاري خالص ايوب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كامراني فر خديجه

كامراني فر خديجه

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سالارى خالصان

سالارى خالصان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
راوند

راوند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طيارى ايلاغى

طيارى ايلاغى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آخوندى طراده

آخوندى طراده

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جلالي خالص علي

جلالي خالص علي

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميرشكارى

ميرشكارى

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پيرايى

پيرايى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مصطفوى

مصطفوى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پيرايى

پيرايى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
صادقى كهنعلى

صادقى كهنعلى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سالارى خالص

سالارى خالص

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شكوهي ادريس

شكوهي ادريس

دبيري رياضي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرسلپور

مرسلپور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرشكاى سليمانى

ميرشكاى سليمانى

زمين شناسي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرادي عاطفه

مرادي عاطفه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
وزيرى

وزيرى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
شهريارى كوتك

شهريارى كوتك

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طالبى فرد

طالبى فرد

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جهان آبادى

جهان آبادى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سالارى پاك

سالارى پاك

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بونگى نژاد

بونگى نژاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فلاحي شاه اباد فايزه

فلاحي شاه اباد فايزه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حمزه

حمزه

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارعى منوجان

زارعى منوجان

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عمرانى دهكهان

عمرانى دهكهان

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رييسي اهوان مصطفي

رييسي اهوان مصطفي

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رخشائى

رخشائى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارعى منوجان

زارعى منوجان

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوردينى شيبكوه

نوردينى شيبكوه

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دادور

دادور

اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آزادى شيبكوه

آزادى شيبكوه

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحمانى خالص

رحمانى خالص

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالارى خواه

سالارى خواه

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعي منوجان مرضيه

زارعي منوجان مرضيه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آزادى پور

آزادى پور

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خاو

خاو

علوم قران وحديث -دانشگاه حضرت نرجس /س /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سالاري منوجان زهرا

سالاري منوجان زهرا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زارعي منوجان فرزانه

زارعي منوجان فرزانه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فلاحى شاه آباد

فلاحى شاه آباد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فلاح نژاد

فلاح نژاد

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهدوستى

شهدوستى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اقبالي تذرجي محمد

اقبالي تذرجي محمد

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدي سرگرويي فاطمه

محمدي سرگرويي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رئيسى فرد

رئيسى فرد

باستانشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خيرخواه

خيرخواه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شهكهان پور

شهكهان پور

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

شيمي -دانشگاه زابل-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هوتي سرگريچي عليرضا

هوتي سرگريچي عليرضا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صادقى چاه نصير

صادقى چاه نصير

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بالاور

بالاور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بخنو

بخنو

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
درويشى دوانمراد

درويشى دوانمراد

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
منظري توكلي پيمان

منظري توكلي پيمان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عمرانى دهكهان

عمرانى دهكهان

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
برومند

برومند

زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم

اكبرى مقدم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان-شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كريمى پور

كريمى پور

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عليزاده نسرين

عليزاده نسرين

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس رسالت -زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ميرشكاري ده كهان علي

ميرشكاري ده كهان علي

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بلوچ اكبرى

بلوچ اكبرى

دبيري تاريخ -پرديس شهيدباهنر-بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پاك روان

پاك روان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نورى نژاد

نورى نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زارعى منوجان

زارعى منوجان

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حسن پور

حسن پور

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
دهقان دولتى

دهقان دولتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 4:25:01 PM
Menu