وردآورد

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر وردآورد

درخشان ستاره

درخشان ستاره

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ضرغامى خسرويه

ضرغامى خسرويه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ميرصانع فايزه سادات

ميرصانع فايزه سادات

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفوريان سلمان پور فاطمه

غفوريان سلمان پور فاطمه

تاريخ -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شهبازى

شهبازى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 2:32:54 AM
Menu