شهرجديد پرند

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر شهرجديد پرند

جغتايى

جغتايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نعيمى

نعيمى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلطان زاده صلحدار سيده فروزان

سلطان زاده صلحدار سيده فروزان

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اقازاده نجات ماندانا

اقازاده نجات ماندانا

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خاقانى

خاقانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اقازاده نجات ناديا

اقازاده نجات ناديا

معماري داخلي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رادمهر

رادمهر

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرندك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيكبخت

نيكبخت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوه نشين

كوه نشين

اماروكاربردها-مركزاموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خير انديش

خير انديش

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:39:47 AM
Menu