حسن آبادفشاپويه

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر حسن آبادفشاپويه

رستمى

رستمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حق نژادي مژگان

حق نژادي مژگان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حاتمى

حاتمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
5/29/2023 2:50:25 AM
Menu