پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر پاكدشت

اخوان مرضيه

اخوان مرضيه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

زبان
كوچكي قرمزچشمه زهرا

كوچكي قرمزچشمه زهرا

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
محمدي حميده

محمدي حميده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
هرجوني يوسف

هرجوني يوسف

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
قنبري اعظم

قنبري اعظم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
مشهدي كريمي ميلاد

مشهدي كريمي ميلاد

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
بابازاده بيوك بلاغ محمدرضا

بابازاده بيوك بلاغ محمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
توكلي هانيه

توكلي هانيه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پازوكي مريم

پازوكي مريم

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
ابراهيمي گابيه محدثه

ابراهيمي گابيه محدثه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ذهبي نجمه

ذهبي نجمه

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ميرقادري مريم

ميرقادري مريم

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
بانيدرى

بانيدرى

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عربي فاطمه

عربي فاطمه

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خراساني رضا

خراساني رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
اميدى معاف

اميدى معاف

اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
صباغي محمدپور مهلا

صباغي محمدپور مهلا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اقازاده فرد محمدجواد

اقازاده فرد محمدجواد

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بيدى

بيدى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موسوى يبرى

موسوى يبرى

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صفريان كوپايي عارفه

صفريان كوپايي عارفه

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
گفتاري كاخكي ليلا

گفتاري كاخكي ليلا

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جودكي انسيه

جودكي انسيه

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خادمي صابر

خادمي صابر

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عليدادي تلخستاني زهرا

عليدادي تلخستاني زهرا

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سلطاني عاطفه

سلطاني عاطفه

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دهقاني محمدي ياسين

دهقاني محمدي ياسين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پيرهادي رضوان

پيرهادي رضوان

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آزاده دل

آزاده دل

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميرمحمدكاشى

ميرمحمدكاشى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ياورى

ياورى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دانش طلب مهدي

دانش طلب مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاهسون

شاهسون

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمي زينب

كريمي زينب

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
كرمانشاهي ابوالفضل

كرمانشاهي ابوالفضل

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بيانى

بيانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهانگير حسين

جهانگير حسين

فيزيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كاكايي جعفرابادي زهرا

كاكايي جعفرابادي زهرا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مشهدي تقي اميرحسين

مشهدي تقي اميرحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بخشى خليفه محله

بخشى خليفه محله

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيضايي خورده بلاغ محمد

بيضايي خورده بلاغ محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
واحدي مهتاب

واحدي مهتاب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كمالوند سميه

كمالوند سميه

فيزيك -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شيرافكن عزيزي دانيال

شيرافكن عزيزي دانيال

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
كسايي مقدم اميرحسين

كسايي مقدم اميرحسين

مكاترونيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نجفى نژاد

نجفى نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عربي قره بلطاقي بهاره

عربي قره بلطاقي بهاره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شمسى خسرو

شمسى خسرو

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيزى

نيزى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جهانى كلدهى

جهانى كلدهى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
توكلي جبكلو سهيلا

توكلي جبكلو سهيلا

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران دكترشريعتي-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سلگى

سلگى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پازوكي مريم

پازوكي مريم

فيزيك -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فيروز

فيروز

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
تاجيك

تاجيك

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سجادي محمد

سجادي محمد

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
على پور

على پور

اماروكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پازكى آقائى

پازكى آقائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران-مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيري هانيه

سيري هانيه

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
نصري سلمان حسين

نصري سلمان حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمودي گيلده صاحبه

محمودي گيلده صاحبه

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زينوندفرد

زينوندفرد

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ندرخاني مهسا

ندرخاني مهسا

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفى

صفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليزاده قوزيكلي ارش

عليزاده قوزيكلي ارش

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
راشدى

راشدى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نجف پور

نجف پور

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جگروند

جگروند

فقه وحقوق اماميه -دانشگاه مذاهب اسلامي-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يونسي ندا

يونسي ندا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقاني سارا

دهقاني سارا

معماري داخلي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحيمي دانيال

رحيمي دانيال

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پيري زهرا

پيري زهرا

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عبدالمالكى

عبدالمالكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بربرى

بربرى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قلى نژاد

قلى نژاد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حيدرزاده وظيفه خوراني حسين

حيدرزاده وظيفه خوراني حسين

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هداوندسوري زهرا

هداوندسوري زهرا

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اصانلو

اصانلو

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سرلك

سرلك

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريف تبار ميثم

شريف تبار ميثم

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گودرزي تله جردي مريم

گودرزي تله جردي مريم

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسلامي حسين

اسلامي حسين

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسي احمد

عباسي احمد

علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كهن ناهيد

كهن ناهيد

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خزايى

خزايى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مراد كاظم

مراد كاظم

حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كرمي الني شبنم

كرمي الني شبنم

رياضيات وكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حكيمى ويشكائى

حكيمى ويشكائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بوربوراژدرى

بوربوراژدرى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مقدسى

مقدسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وتوسعه اريا-گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اصلى خالان

اصلى خالان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خداشاهى

خداشاهى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهرابي محدثه

مهرابي محدثه

فيزيك مهندسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كارخانه

كارخانه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
روزبهاني مهرناز

روزبهاني مهرناز

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عباسي شقايق

عباسي شقايق

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين زاده مرزد

حسين زاده مرزد

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فوقاني مهتاب

فوقاني مهتاب

مديريت فرهنگي هنري -موسسه غيرانتفاعي سوره -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
سليماني مهناز

سليماني مهناز

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقي سعيد

صادقي سعيد

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدي پور معصومه

محمدي پور معصومه

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شورى

شورى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعادت سخا

سعادت سخا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى پيرسرائى

عباسى پيرسرائى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدي عبداله

احمدي عبداله

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدوي پور فاطمه

مهدوي پور فاطمه

فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شرفى

شرفى

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اتابكي معصومه

اتابكي معصومه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
گودرزى

گودرزى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آقازاده

آقازاده

مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مظفرى

مظفرى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عبدالمالكى

عبدالمالكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هاشم ابادي عاطفه

هاشم ابادي عاطفه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كرمى قوروقچى

كرمى قوروقچى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قائم مقام

قائم مقام

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدزاده

احمدزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 8:48:46 AM
Menu