ورامين

قبولی های کنکور سراسری سال 92 شهر ورامين

سليمان تبار پروين

سليمان تبار پروين

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
صبور حميدرضا

صبور حميدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
علي دايي بالايي نسيم

علي دايي بالايي نسيم

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
رضايي محمدجواد

رضايي محمدجواد

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شاه صاحب سيدشهاب الدين

شاه صاحب سيدشهاب الدين

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قشقايي امير

قشقايي امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيدطاهرالدينى

سيدطاهرالدينى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي سوره -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فراز زهرا

فراز زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تاجيك منصوري زينب

تاجيك منصوري زينب

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احمدي سيدمجتبي

احمدي سيدمجتبي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شيخي مهشاد

شيخي مهشاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دلاويز عذري

دلاويز عذري

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تركمانه پريشاني محمدرضا

تركمانه پريشاني محمدرضا

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شه سلام خوارى

شه سلام خوارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عودى يگانه

عودى يگانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رادپور محمد

رادپور محمد

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كريمي وحيد فاطمه

كريمي وحيد فاطمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسين بيگى

حسين بيگى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محموديان

محموديان

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
امينى مهر

امينى مهر

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زيباپو

زيباپو

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
توشمالي مصطفي

توشمالي مصطفي

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تاجيك زهرا

تاجيك زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيل سپور حسن

سيل سپور حسن

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شهرياري يگانه

شهرياري يگانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدي نژاداسيابي ميلاد

مهدي نژاداسيابي ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قمي قرايي مجدد اميرمحمد

قمي قرايي مجدد اميرمحمد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسيني صديق عاطفه سادات

حسيني صديق عاطفه سادات

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مقدم فر

مقدم فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شيركوند

شيركوند

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسين زاده مهدي

حسين زاده مهدي

مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يلاورى

يلاورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پارسا زهرا

پارسا زهرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محسني حسان

محسني حسان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهدوي فر ياسمن

مهدوي فر ياسمن

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
چنارى

چنارى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عرب سرهنگى

عرب سرهنگى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زعفراني مرضيه

زعفراني مرضيه

دبيري زيست شناسي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اردستاني حبيب اباد سيديحيي

اردستاني حبيب اباد سيديحيي

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شهيدي سياوش

شهيدي سياوش

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
داودى سرخكلائى

داودى سرخكلائى

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وفايي نيا محمدجواد

وفايي نيا محمدجواد

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
تاجيك مرجان

تاجيك مرجان

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بحيرايى

بحيرايى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خاني امير

خاني امير

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بختياري فاطمه

بختياري فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برزگرى

برزگرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اردستانى

اردستانى

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سحاب گلشني محمدرضا

سحاب گلشني محمدرضا

مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طباطبايى

طباطبايى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اعتمادي رضا

اعتمادي رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمي فاطمه

قاسمي فاطمه

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيل سپور

سيل سپور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيل سپور

سيل سپور

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گلستاني ميثم

گلستاني ميثم

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرسادنيا محمد

فرسادنيا محمد

مترجمي زبان انگليسي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
صغيرى

صغيرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بوربور

بوربور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شيركوند

شيركوند

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غين علي احمد

غين علي احمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وطن پرست علي

وطن پرست علي

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كاشانى مبين

كاشانى مبين

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كچوئى

كچوئى

اماروسنجش اموزشي -دانشكده اماروانفورماتيك سازمان سنجش اموزش كشورغيرانتفاعي-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طهماسوند

طهماسوند

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيك پسند مريم

نيك پسند مريم

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيخ طاهري محمدرضا

شيخ طاهري محمدرضا

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خاني محمد

خاني محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يزداني مژگان

يزداني مژگان

دبيري شيمي -پرديس نسيبه -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيركوند ميلاد

شيركوند ميلاد

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عباسى شايسته

عباسى شايسته

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مقتدايى پور

مقتدايى پور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قانوني زهرا

قانوني زهرا

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
كريمي سمانه

كريمي سمانه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرب احمدى

عرب احمدى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طوطى كردى

طوطى كردى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اردستانى رستمى

اردستانى رستمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جنيدى

جنيدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ولى بيك

ولى بيك

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تاجيك ايجدان

تاجيك ايجدان

علوم تربيتي -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بختياري ندا

بختياري ندا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
رنجبرحسين ابادي كاظم

رنجبرحسين ابادي كاظم

حسابداري -دانشگاه علوم اقتصادي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورتقي لسكوكلايه ميثم

پورتقي لسكوكلايه ميثم

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
تات شهدوست

تات شهدوست

مهندسي برق -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سعيدى راد

سعيدى راد

شيمي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقرى جوان

باقرى جوان

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مه آبادى اردستانى

مه آبادى اردستانى

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سياه منصوري تجن سيدحسين

سياه منصوري تجن سيدحسين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حسيني اشرف

حسيني اشرف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصوري حسن ابادي محمدمهدي

منصوري حسن ابادي محمدمهدي

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
سمناني جنگلي مهديه

سمناني جنگلي مهديه

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمديان رستانى

محمديان رستانى

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاه حسينى

شاه حسينى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كله رودى

كله رودى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نمازي عباس

نمازي عباس

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدي نيك ابادكوه سهيلا

محمدي نيك ابادكوه سهيلا

صنايع دستي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
سروش ايمان

سروش ايمان

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بصيري محمدسميع

بصيري محمدسميع

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدي نيگ ابادكوه محسن

محمدي نيگ ابادكوه محسن

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محبى نيا

محبى نيا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيرزادى

شيرزادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى مزدارانى

حاجى مزدارانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حضرتى

حضرتى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمي محمدرضا

كريمي محمدرضا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خاني داود

خاني داود

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خسروي راضيه

خسروي راضيه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين زاده وحيد

حسين زاده وحيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهابادى

مهابادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نبى پور

نبى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گركان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آذرى جعفرى

آذرى جعفرى

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جنيدي جعفري لادن

جنيدي جعفري لادن

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
نويزي ميلاد

نويزي ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پيكامي مهديه

پيكامي مهديه

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شيركوند عبدالله

شيركوند عبدالله

علوم تربيتي -پرديس شهيدمفتح -شهرري-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بوربور امير

بوربور امير

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باقرحسيني سيدرضا

باقرحسيني سيدرضا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كتى يوسفى

كتى يوسفى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيدخانى

سعيدخانى

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كارخانه

كارخانه

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شيرازي شريف سارا

شيرازي شريف سارا

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صلحي سينا

صلحي سينا

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قندالي عليرضا

قندالي عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طباطبايى

طباطبايى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهسون

شاهسون

شيمي -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پازوكي احمدرضا

پازوكي احمدرضا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جنيدي جعفري فايزه

جنيدي جعفري فايزه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفري وحيد

صفري وحيد

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بور بور

بور بور

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم تربيتي -پرديس زينبيه -پيشوا-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /فاران تهران-مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اذري جعفري نرگس

اذري جعفري نرگس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضايي فاطمه

رضايي فاطمه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميراني حميدرضا

اميراني حميدرضا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيركوند فرزانه

شيركوند فرزانه

مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سركارى زواره

سركارى زواره

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رمضانى اكبرى

رمضانى اكبرى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كميزى

كميزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسفنديارى

اسفنديارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رجب لاريجانى

رجب لاريجانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهابادي زهرا

مهابادي زهرا

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صدقى بيابانكى

صدقى بيابانكى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيرازى

شيرازى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قاسمى بصير

قاسمى بصير

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آقائى

آقائى

فيزيك -دانشگاه سمنان-شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

دبيري رياضي -پرديس شهيدچمران -تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رشمه دانيال

رشمه دانيال

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمودى سرچشمه

محمودى سرچشمه

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
تات خالدى

تات خالدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وتوسعه اريا-گرمسار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
خزايي فاطمه

خزايي فاطمه

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بختيارى نيك

بختيارى نيك

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/29/2023 1:35:37 PM
Menu