جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر جلفا

ولي زاده پريسا

ولي زاده پريسا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
قوامى

قوامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب - روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
ثروتي گرگري سولماز

ثروتي گرگري سولماز

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
واثقى گرگرى

واثقى گرگرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
هاتفي گرگري علي

هاتفي گرگري علي

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
اسلامي مقداد

اسلامي مقداد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
يزدانى علمدارى

يزدانى علمدارى

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز - شبانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ذاكري يگانه

ذاكري يگانه

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كاشفي گرگري سپيده

كاشفي گرگري سپيده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
اقدامى شجاعى

اقدامى شجاعى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
بيرامي مائده

بيرامي مائده

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سيراني گرگري سعيد

سيراني گرگري سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عليزاده فاطمه

عليزاده فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اخبارى شجاعى

اخبارى شجاعى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
افسري گرگري فروهر

افسري گرگري فروهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بدرى گرگرى

بدرى گرگرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غلامزاده صابر

غلامزاده صابر

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اماني مينا

اماني مينا

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ميرنقي زاده هريس سيداسماعيل

ميرنقي زاده هريس سيداسماعيل

دبيري فيزيك -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
وطن دوست علمدارى

وطن دوست علمدارى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سليمى شجاعى

سليمى شجاعى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عباسي فرهاد

عباسي فرهاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميكائيلى

ميكائيلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
موسى الرضائى هلق

موسى الرضائى هلق

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اقائي زينب

اقائي زينب

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يوسفي حامد

يوسفي حامد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابدالي بهنام

ابدالي بهنام

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گل آلى

گل آلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
برادري علمداري ميلاد

برادري علمداري ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جهانى علمدارى

جهانى علمدارى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غزائى

غزائى

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدابخشى

خدابخشى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قربان نژاد

قربان نژاد

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رجبي ياسر

رجبي ياسر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زاهدي پويا

زاهدي پويا

مهندسي عمران -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد حسين زاده

محمد حسين زاده

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شباني شجاعي پويان

شباني شجاعي پويان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پورمحمداقدم كوه كمر حسن

پورمحمداقدم كوه كمر حسن

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدزاده ميلاد

احمدزاده ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صبورى

صبورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مغانى عنانلو

مغانى عنانلو

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادي فرنوش

مرادي فرنوش

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رجبى ايرى سفلى

رجبى ايرى سفلى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اقازاده دستجرد حسن

اقازاده دستجرد حسن

مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدالهى نوجه مهر

عبدالهى نوجه مهر

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ابوالحسن زاده

ابوالحسن زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
5/30/2023 9:06:38 PM
Menu