خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر خوي

علي زاده عارف

علي زاده عارف

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

7سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
خضرلوي اقدم فاطمه

خضرلوي اقدم فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
نجفي بسطام بهزاد

نجفي بسطام بهزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

6سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
جعفرنژادحسين بگلو سهند

جعفرنژادحسين بگلو سهند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
اكرادي خليل

اكرادي خليل

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
عليزاده رضا

عليزاده رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
جمشيدى سلطان احمدى

جمشيدى سلطان احمدى

مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
ولي الله زاده سعيده سادات

ولي الله زاده سعيده سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
پيري نژاد اتيه

پيري نژاد اتيه

روانشناسي -دانشگاه تبريز - روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
كاظمى دلى

كاظمى دلى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
سهرابي امير

سهرابي امير

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بادامچي هاله

بادامچي هاله

دبيري رياضي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
خليلي

خليلي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - شبانه

6سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
حبيبى قورولى

حبيبى قورولى

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
حبيبي قورولي مرتضي

حبيبي قورولي مرتضي

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
علي پور سجاد

علي پور سجاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
پورعلى

پورعلى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
پورعلى

پورعلى

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
عظيم فر

عظيم فر

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز - روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
كريمي الهه

كريمي الهه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حامد محرمى

حامد محرمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
عزتى

عزتى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حبيبى اصل

حبيبى اصل

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
تجهيزي صدرا

تجهيزي صدرا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
اسدزاده

اسدزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سهرابي سينا

سهرابي سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خليلي سجاد

خليلي سجاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
موسى نژاد

موسى نژاد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جاويدنيا فائزه

جاويدنيا فائزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
تقي زاده امين

تقي زاده امين

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زنگي عارف

زنگي عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
مظلومى

مظلومى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
مددلو سعيد

مددلو سعيد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رضايى اصل

رضايى اصل

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اسداله پور

اسداله پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ميرعاليلو حميدرضا

ميرعاليلو حميدرضا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عباچى نژاد اصل

عباچى نژاد اصل

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فتحي نعيمه

فتحي نعيمه

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
شفيعي مسعود

شفيعي مسعود

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صمدلو سعيد

صمدلو سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
آرام خواه

آرام خواه

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
سعيدنيا

سعيدنيا

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
حداد صمد

حداد صمد

دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
پناه قلي عطااله

پناه قلي عطااله

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ملاابراهيم لو

ملاابراهيم لو

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
لك زاده محله

لك زاده محله

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عدل دوست عذرا

عدل دوست عذرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جوركش چورسي سعيد

جوركش چورسي سعيد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
شهيدزاده صابر

شهيدزاده صابر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
سلطان زاده مسعود

سلطان زاده مسعود

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
جوركش چورس سعيده

جوركش چورس سعيده

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
قلى پور

قلى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زينالي سمانه

زينالي سمانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبدالخالقي ارمان

عبدالخالقي ارمان

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - شبانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
جعفرزاده الهه

جعفرزاده الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
لاله الهام

لاله الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خانبابائي هومن

خانبابائي هومن

مهندسي برق -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حسين پور ميلاد

حسين پور ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
گل صنم لو اسداله

گل صنم لو اسداله

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه - شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دنبلى

دنبلى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
كرباسي عطيه

كرباسي عطيه

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
سيدجعفرى

سيدجعفرى

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
محمودنژاد

محمودنژاد

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مقبلى

مقبلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
لك‌

لك‌

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حاجى حتم لو

حاجى حتم لو

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مدينه فاطمه

مدينه فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
وهاب زاد ندا

وهاب زاد ندا

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صمدنژاد ميلاد

صمدنژاد ميلاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ينگجه پيام

ينگجه پيام

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
معصومي زهرا

معصومي زهرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فيض الهي الهه

فيض الهي الهه

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
مختاري مهرداد

مختاري مهرداد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
كلوانى

كلوانى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرنوش

فرنوش

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
احمدى حمزيان سفلى

احمدى حمزيان سفلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
كرماني علي

كرماني علي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حاتمي فروغ

حاتمي فروغ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بيرامي نگين

بيرامي نگين

راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
مرتضي زاده محله رضا

مرتضي زاده محله رضا

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مشتعلى

مشتعلى

حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدپورپورناكي جواد

احمدپورپورناكي جواد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شمعي علي

شمعي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فرج الهي هادي

فرج الهي هادي

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
حسن زاده ديزج ارمين

حسن زاده ديزج ارمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زينالي مهدي

زينالي مهدي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نجفي توحيد

نجفي توحيد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
كوچك بكي فاطمه

كوچك بكي فاطمه

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
سيوانى اصل

سيوانى اصل

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ورمزيار

ورمزيار

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مختاري اقدم محمد

مختاري اقدم محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
طهمورثى

طهمورثى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
وحداني احسان

وحداني احسان

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
درستي رامين

درستي رامين

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مدينه رضا

مدينه رضا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شاهويردى لو

شاهويردى لو

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كلاه نمدى چورسى

كلاه نمدى چورسى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
گلومجانى

گلومجانى

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسنلو منوچهر

حسنلو منوچهر

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اكبري ايكده لو زينب

اكبري ايكده لو زينب

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رحيم نژاد فاطمه

رحيم نژاد فاطمه

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسمي مهدي

قاسمي مهدي

مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رضوانفر اميرحسين

رضوانفر اميرحسين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تقى زاده آذر

تقى زاده آذر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
معاصر مهدي

معاصر مهدي

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
غفارلو ساناز

غفارلو ساناز

مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

هنر
چراغي ميلاد

چراغي ميلاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رنجبري سيما

رنجبري سيما

مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اولادبني ادم خاطره

اولادبني ادم خاطره

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محسن زاده سركندى

محسن زاده سركندى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پورحاجي الهام

پورحاجي الهام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملايونسي شبنم

ملايونسي شبنم

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رزمى

رزمى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آقايارى

آقايارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نعمتي مجتبي

نعمتي مجتبي

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحيمي صديقه

رحيمي صديقه

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
علي محمدلو امير

علي محمدلو امير

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
گلواني پروين

گلواني پروين

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
اسمعيل لو

اسمعيل لو

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سنگى

سنگى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مرادلو

مرادلو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خوشدل

خوشدل

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ميرحسينيان

ميرحسينيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جبارزاده رعنا

جبارزاده رعنا

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اردوخاني سپيده

اردوخاني سپيده

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي دزفول - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پريور زهره

پريور زهره

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ريحاني فيروزه

ريحاني فيروزه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اوروج زاده اميربيكي معصومه

اوروج زاده اميربيكي معصومه

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صبوري اصل رضا

صبوري اصل رضا

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
دودكانلوي ميلان عليرضا

دودكانلوي ميلان عليرضا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدباقرى

محمدباقرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طاهرلو

طاهرلو

شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اشرفى

اشرفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غلامعلى پور

غلامعلى پور

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /نورطوبي -تهران - مجازي و بين الملل

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوادي امير

جوادي امير

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زينال نژاد محمد

زينال نژاد محمد

فيزيك -دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسنلو

حسنلو

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
گل فر يگانه

گل فر يگانه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضانژاد زهرا

رضانژاد زهرا

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حداد ارش

حداد ارش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عاجل مريم

عاجل مريم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صفرعليزاده

صفرعليزاده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
چيت ساز خويى

چيت ساز خويى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حق ويردي زاده بهنام

حق ويردي زاده بهنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
راعي رضا

راعي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرسلي رامين

مرسلي رامين

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمداميني فاطمه

محمداميني فاطمه

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شريفي رخساره

شريفي رخساره

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رضانژاد

رضانژاد

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهزاده مهدي

دهزاده مهدي

مهندسي عمران -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابراهيمي عاطفه

ابراهيمي عاطفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيدمرداني سالار

سيدمرداني سالار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كوچك بيگى

كوچك بيگى

مكاترونيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على پور اصل

على پور اصل

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسنلو

حسنلو

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرپور ندا

جعفرپور ندا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نادربابايى

نادربابايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابدالى

ابدالى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نژادعلي امين

نژادعلي امين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
افتخاري اميرمحمد

افتخاري اميرمحمد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه - شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كلواني فرشيد

كلواني فرشيد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اولادحاجي بابا فاطمه

اولادحاجي بابا فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گلواني زينب

گلواني زينب

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گلوانى

گلوانى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسنى دودكانلو

حسنى دودكانلو

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خدرلو

خدرلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفرزاده اصل

جعفرزاده اصل

شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مختاري اصل فاطمه

مختاري اصل فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسن زاده اميد

حسن زاده اميد

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زمانلو حميد

زمانلو حميد

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى گوزدگنى

حسينى گوزدگنى

مهندسي عمران -دانشگاه مراغه - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مايلى

مايلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جولا

جولا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضالو

رضالو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مروج فاطمه

مروج فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جعفرزاده سهيلا

جعفرزاده سهيلا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توحيدنيا

توحيدنيا

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
لك‌

لك‌

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
معرفت خواه الناز

معرفت خواه الناز

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
سخائيان اميراحمد

سخائيان اميراحمد

كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

هنر
اموئي فاطمه

اموئي فاطمه

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ولى بك نژاد

ولى بك نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ببردل

ببردل

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جهانگير اينانلو

جهانگير اينانلو

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جعفرپور

جعفرپور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاسمى خوئى

قاسمى خوئى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
الم لي ارمغان

الم لي ارمغان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هاشم زاده

هاشم زاده

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ملكي سياوش

ملكي سياوش

مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدعلى لو

محمدعلى لو

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زينالى حاجيلارى

زينالى حاجيلارى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آيرملوى قديم

آيرملوى قديم

زيست شناسي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على پور

على پور

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جهانى اموئى

جهانى اموئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حاجى محمدى

حاجى محمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسكندري خوئي حامد

اسكندري خوئي حامد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نقي لو امين

نقي لو امين

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عطامهر

عطامهر

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدلو

محمدلو

علوم تربيتي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ايمانلو

ايمانلو

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نظرعليلو

نظرعليلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسم نژاد

قاسم نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهباززاده سميرا

شهباززاده سميرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيرامزاده

بيرامزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرهنگ فر

فرهنگ فر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

اماروكاربردها-دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليلو

عليلو

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ورمزيار

ورمزيار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مقدم ليلا

مقدم ليلا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غفاري فاطمه

غفاري فاطمه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فراهاني وحيده

فراهاني وحيده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اهوي قزوين رعنا

اهوي قزوين رعنا

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قره جعفري فرزانه

قره جعفري فرزانه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
درستى

درستى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رشيدنيا

رشيدنيا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسملو

قاسملو

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسم بگلو

قاسم بگلو

شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قليزاده

قليزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرهنگ دوست فاطمه

فرهنگ دوست فاطمه

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فخاري جواد

فخاري جواد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ذيحق عذرا

ذيحق عذرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسم بگلو

قاسم بگلو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مشتعلى

مشتعلى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستم معروف

رستم معروف

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رزمى

رزمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كسيانى

كسيانى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ارتانى

ارتانى

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خدرلو

خدرلو

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
همدست

همدست

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفرلو

صفرلو

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينال زاده دلى

زينال زاده دلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعيل لو فاطمه

اسماعيل لو فاطمه

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عليزاده نسيم

عليزاده نسيم

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسن زاده عاطفه

حسن زاده عاطفه

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پرستاري فريد

پرستاري فريد

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عاشوري نير

عاشوري نير

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اقاجان زاده مائده

اقاجان زاده مائده

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كبوترى مقدم

كبوترى مقدم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جنگى اقدم

جنگى اقدم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كلوانى

كلوانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدنجيب

سيدنجيب

شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانزاده چورسى

قربانزاده چورسى

فيزيك -دانشگاه اروميه - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاحونى

طاحونى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكرزاده

شكرزاده

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سراى ملكى

سراى ملكى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى چورسى

حسينى چورسى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي الغدير-تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين زاده شهيري حسين

حسين زاده شهيري حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارسيلو افشين

ارسيلو افشين

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحيمي رويا

رحيمي رويا

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حكمت نيا ندا

حكمت نيا ندا

دبيري فيزيك -پرديس فاطمه الزهرا(س )-تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسين زاده لقمان

حسين زاده لقمان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاهوردى

شاهوردى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شادفر

شادفر

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عيوضلو

عيوضلو

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابرارى

ابرارى

شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتحعلى زاده

فتحعلى زاده

حسابداري -دانشگاه شاهرود - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميراب

ميراب

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجى رستملو

حاجى رستملو

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امام ويردى

امام ويردى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابدالى

ابدالى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نيكدل

نيكدل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايرجى

ايرجى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيرپنجه

شيرپنجه

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميني حسين

اميني حسين

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مختار حسن

مختار حسن

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلماسي احسان

سلماسي احسان

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريم زاده

كريم زاده

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گله بان

گله بان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رنجبرزاده

رنجبرزاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ارغا

ارغا

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانعلي پور علي

قربانعلي پور علي

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جمشيدي مجيد

جمشيدي مجيد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسدي رويا

اسدي رويا

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصيرزاده فيرورقى

نصيرزاده فيرورقى

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كريم نژاد

كريم نژاد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كامرانى

كامرانى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خضرلوى اقدم

خضرلوى اقدم

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خليل زاده

خليل زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهراب

سهراب

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي الغدير-تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
الوارى

الوارى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسينقلى لو

حسينقلى لو

شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقبلاغى

آقبلاغى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خليل لو

خليل لو

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقدم

مقدم

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گردشى

گردشى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تقى زاده ميدانى

تقى زاده ميدانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اصفردوخت ابراهيم

اصفردوخت ابراهيم

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدي توحيد

محمدي توحيد

دبيري تاريخ -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
وضعى

وضعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى زنگلانى

حسينى زنگلانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيم لو

رحيم لو

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاضل زاده

فاضل زاده

زيست شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شابويى دودكانلو

شابويى دودكانلو

زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اموئي رضا

اموئي رضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
درستي مينا

درستي مينا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريم زاده خويى

كريم زاده خويى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريم زاده خويى

كريم زاده خويى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودزاده

محمودزاده

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خليل لو

خليل لو

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كى خانى

كى خانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرج زاده

فرج زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمودزاده

محمودزاده

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورحاجى

پورحاجى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اذريان منصور

اذريان منصور

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ظاهرى

ظاهرى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي برق -دانشگاه بناب - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جبارزاده

جبارزاده

شيمي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على اكبرلو

على اكبرلو

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لباس دوخت

لباس دوخت

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زينالى

زينالى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امامي علي

امامي علي

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اكبرزاده

اكبرزاده

شيمي -دانشگاه مراغه - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بابااوغلي امير

بابااوغلي امير

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نيك خواه

نيك خواه

شيمي -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهادر

بهادر

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عليلو

عليلو

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مزرعه لى

مزرعه لى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مديرزاده

مديرزاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - نيمه حضوري

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
چوپانلو

چوپانلو

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
غفاري اكبر

غفاري اكبر

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
موسوى بازرگانى

موسوى بازرگانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/1/2023 7:18:30 PM
Menu