سعادت شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سعادت شهر

شيرواني فاطمه

شيرواني فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهرآور

مهرآور

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمي زهرا

كرمي زهرا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:46:05 AM
Menu