سده اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سده اقليد

يوسفى

يوسفى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
براتى

براتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پرويزي ميترا

پرويزي ميترا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفي ليلا

يوسفي ليلا

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زينلى

زينلى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زند-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باقري راضيه

باقري راضيه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

تربيت معلم قران مجيد-دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
5/29/2023 10:11:22 AM
Menu