فردوس

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فردوس

اكبرپور مرتضي

اكبرپور مرتضي

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

5سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
خليل نيا زهرا

خليل نيا زهرا

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
كدخداى

كدخداى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نصيري علي

نصيري علي

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ابراهيمي ميلاد

ابراهيمي ميلاد

دبيري فيزيك -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
بهمدي ثاني الهه

بهمدي ثاني الهه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
كاتوزي علي

كاتوزي علي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
آذركمان

آذركمان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ناظري علي

ناظري علي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدي بيدسكان عاطفه

محمدي بيدسكان عاطفه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حرثي سميرا

حرثي سميرا

مديريت دولتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خبيري فردوسي سميه

خبيري فردوسي سميه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عرب نجات مهدي

عرب نجات مهدي

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
داورپناه مژگان

داورپناه مژگان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مهرائي مسعود

مهرائي مسعود

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خزاعي ايسك رضا

خزاعي ايسك رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهرامي محمد

بهرامي محمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اراسته عماد

اراسته عماد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
احمديان نرجس سادات

احمديان نرجس سادات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كدخدائي وحيد

كدخدائي وحيد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باصري انسيه

باصري انسيه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسيني فاطمه سادات

حسيني فاطمه سادات

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نوين محدثه

نوين محدثه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قطبى

قطبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صالحي كامرود زهرا

صالحي كامرود زهرا

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نيك مهر

نيك مهر

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عباسي ابوالفضل

عباسي ابوالفضل

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسن زاده ياسر

حسن زاده ياسر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كوچكي رضا

كوچكي رضا

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
لاژوردى

لاژوردى

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كريم زاده كيميا

كريم زاده كيميا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نژاد هوشنگ

نژاد هوشنگ

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري وابسته به قوه قضاييه - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
الموت

الموت

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محرابيان

محرابيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اكبرى رمضانى

اكبرى رمضانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مزداور سيداميررضا

مزداور سيداميررضا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صنعتي ايسك فاطمه

صنعتي ايسك فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعادتمند الهام

سعادتمند الهام

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ارام فاطمه

ارام فاطمه

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جهانى

جهانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كافي مليكا

كافي مليكا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فداكار

فداكار

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نجف زاده اشرفي مصطفي

نجف زاده اشرفي مصطفي

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بخشي فائزه

بخشي فائزه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عربى آيسك

عربى آيسك

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناظرى

ناظرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طالبي مريم

طالبي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
واله زهرا

واله زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رمضانى فر

رمضانى فر

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ناظرى

ناظرى

مهندسي رباتيك -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حمامى مصعبى

حمامى مصعبى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صمدي محمد

صمدي محمد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حقيقي اصل محدثه

حقيقي اصل محدثه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شجاع

شجاع

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مويد مهديه

مويد مهديه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صمصامى

صمصامى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سهرابي محمد

سهرابي محمد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادي ثاني ساناز

مرادي ثاني ساناز

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بيكي محدثه

بيكي محدثه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خادمي پوربغداده محمدحسين

خادمي پوربغداده محمدحسين

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ارتشيدار ابوالفضل

ارتشيدار ابوالفضل

مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روان جمجاه اسيه

روان جمجاه اسيه

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجادي محدثه سادات

سجادي محدثه سادات

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شريفي جميله

شريفي جميله

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدزاده سپهري مطهره

محمدزاده سپهري مطهره

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انگيزه

انگيزه

باستانشناسي -دانشگاه نيشابور - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شاهى

شاهى

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عمرانى

عمرانى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قرباني مقدم اعظم

قرباني مقدم اعظم

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عربى

عربى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فخراكبرى

فخراكبرى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علمدار زينب

علمدار زينب

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طالب زاده عطيه

طالب زاده عطيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شباني محبوب ليلي

شباني محبوب ليلي

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شيردل اكرم

شيردل اكرم

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كبيرى نيا

كبيرى نيا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارعي بيدسكان نرگس

زارعي بيدسكان نرگس

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختارنيا

مختارنيا

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده مقدم اناهيتا

اسماعيل زاده مقدم اناهيتا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن پور مجتبي

حسن پور مجتبي

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدي احمدعماد

احمدي احمدعماد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اخگري مينا

اخگري مينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبداله زاده بهاره

عبداله زاده بهاره

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرامتى نژاد

كرامتى نژاد

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ربيعى دوحصاران

ربيعى دوحصاران

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زراعتكار

زراعتكار

روانشناسي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خزاعى فر

خزاعى فر

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفيقى

شفيقى

تربيت معلم قران مجيد-دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى آيسك

محمدى آيسك

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
چراغى باغستان

چراغى باغستان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصغرنيا

اصغرنيا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامي مهدي

غلامي مهدي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يتيم

يتيم

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجب زاده فاطمه

رجب زاده فاطمه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افكار

افكار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجائي ايسك زهرا

رجائي ايسك زهرا

دبيري علوم اجتماعي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كريمي سه قلعه رسول

كريمي سه قلعه رسول

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رجب زاده

رجب زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فريدون فر

فريدون فر

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معمارباشى

معمارباشى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهري كامرود مهدي

مهري كامرود مهدي

دبيري تاريخ -پرديس شهيدباهنر-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
علي پور فرزانه

علي پور فرزانه

علوم تربيتي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قيومى شريفى

قيومى شريفى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اكبرزاده مقدم

اكبرزاده مقدم

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجف زاده رويا

نجف زاده رويا

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجف زاده

نجف زاده

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
هاشمي نژادسه قلعه اكرم سادات

هاشمي نژادسه قلعه اكرم سادات

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
قادري سه قلعه راضيه

قادري سه قلعه راضيه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
اورنگ

اورنگ

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بذرافشان اميرحسين

بذرافشان اميرحسين

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رستمي موسويه ليلا

رستمي موسويه ليلا

علوم تربيتي -پرديس رسالت -زاهدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
كفاش بجستانى

كفاش بجستانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
علمدار آيسك

علمدار آيسك

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/8/2023 12:09:05 PM
Menu