چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چمستان

عقيلي سيده مريم

عقيلي سيده مريم

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
نائيجى

نائيجى

مديريت جهانگردي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
حبيب نژاد

حبيب نژاد

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اكبر زاده

اكبر زاده

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي بهشهر - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
امين نژاد

امين نژاد

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عباسپور

عباسپور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
روستائى

روستائى

علوم تربيتي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان - تربيت معلم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نائيجى

نائيجى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابراهيمي ابراهيم

ابراهيمي ابراهيم

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
انبيا

انبيا

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
توكلي پروانه

توكلي پروانه

دبيري رياضي -پرديس بنت الهدي صدر-رشت - تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آقاپور

آقاپور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هراز-امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
روحاني معين

روحاني معين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نائيجي بهنام

نائيجي بهنام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غفاري رضا

غفاري رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امامى

امامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حقجو سوسن

حقجو سوسن

زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دادى چنگ آبادى

دادى چنگ آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حبيبي جواد

حبيبي جواد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تقي زاده ميلاد

تقي زاده ميلاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلام شيميرانى

غلام شيميرانى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خواجوى مقدم

خواجوى مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علائي جواد

علائي جواد

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عقيلي سيدسجاد

عقيلي سيدسجاد

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضائي فاطمه

رضائي فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلال

جلال

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوي روح اله

موسوي روح اله

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قوجن

قوجن

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى نژاد

مهدى نژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائي مهدي

رضائي مهدي

علوم تربيتي -پرديس دكترشريعتي -ساري - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نائيجى

نائيجى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نجفى مرزان

نجفى مرزان

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمي شبنم

قاسمي شبنم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
5/29/2023 1:16:28 PM
Menu