بندر خمير

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بندر خمير

قاعدي زاده فروغ

قاعدي زاده فروغ

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مسافتى خميرى

مسافتى خميرى

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كنعانيان

كنعانيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پور شهرى

پور شهرى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
يساره

يساره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهدادى

شهدادى

علوم تربيتي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/4/2023 10:01:31 AM
Menu