جم

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر جم

گرگي زهرا

گرگي زهرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسيم مريم

اسيم مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علي بابائي امين

علي بابائي امين

عكاسي -دانشگاه هنرتهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
غلامي فرد محمدحسين

غلامي فرد محمدحسين

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دانشور فاطمه

دانشور فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مشتاق محمدرضا

مشتاق محمدرضا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دانشمند طوبي

دانشمند طوبي

حقوق -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ستوده محمدعلي

ستوده محمدعلي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پيماني محمدحسن

پيماني محمدحسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سليمي رضوان

سليمي رضوان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اعتمادى

اعتمادى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صفايى

صفايى

معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خميسى

خميسى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امامي مريم

امامي مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رفيعى پور

رفيعى پور

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جلالى خراسانى

جلالى خراسانى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مقدم مرتضي

مقدم مرتضي

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
راستگو حسن

راستگو حسن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
انصارى

انصارى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيفي ميلاد

سيفي ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پيرايش

پيرايش

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهيمي گلزار

ابراهيمي گلزار

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بابايى پور

بابايى پور

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حيدري راضيه

حيدري راضيه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حاتمي عباس

حاتمي عباس

مهندسي برق -دانشگاه فسا - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايزدى فر

ايزدى فر

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرمي ايمان

كرمي ايمان

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقي فريبا

صادقي فريبا

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
منصوري ريحانه

منصوري ريحانه

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاجيانى

حاجيانى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هاشمى نژاد

هاشمى نژاد

علوم سياسي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نورافكن

نورافكن

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ارجمند معصومه

ارجمند معصومه

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مديرى

مديرى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرام

بهرام

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ريزي محمدحسن

ريزي محمدحسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چرخ پر

چرخ پر

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوثري فاطمه

كوثري فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منصوري احسان

منصوري احسان

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پريشان فرشته

پريشان فرشته

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اعتماد

اعتماد

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

باستانشناسي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شايان

شايان

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 1:11:24 AM
Menu