گرمي

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر گرمي

جبارى

جبارى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسي زاده ميخوش زهرا

موسي زاده ميخوش زهرا

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجفي زنگير زهرا

نجفي زنگير زهرا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-اردبيل - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ستوده زاده

ستوده زاده

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانپور

قربانپور

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
منصورى زنگير

منصورى زنگير

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايزدي بابي هادي

ايزدي بابي هادي

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حقي هادي بگلو ناصر

حقي هادي بگلو ناصر

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمودوندبراق يوسف

محمودوندبراق يوسف

مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حقى گرمى

حقى گرمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داودى مغوان

داودى مغوان

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باهري ناطق

باهري ناطق

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
لطفى تازه كند

لطفى تازه كند

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيمي بهزاد

رحيمي بهزاد

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صفري اضماره سفلي مهين

صفري اضماره سفلي مهين

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اصغرزاده اجيرلو فرزاد

اصغرزاده اجيرلو فرزاد

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباسى اصل اوجاق

عباسى اصل اوجاق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محبوبى قلندى

محبوبى قلندى

جغرافياي طبيعي -دانشگاه تبريز - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قره زاده احسان

قره زاده احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزتي بابي يعثوب

عزتي بابي يعثوب

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قره زاده پيمان

قره زاده پيمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امراهي ايني عليا بهمن

امراهي ايني عليا بهمن

فيزيك -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ندائى شكراب

ندائى شكراب

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرى گيگلو

نظرى گيگلو

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فهيم ايلخچي سفلي ژيلا

فهيم ايلخچي سفلي ژيلا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بى كس

بى كس

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

فلسفه -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ناصر شاوون

ناصر شاوون

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهشتى زنگير

بهشتى زنگير

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قبادي سعيد

قبادي سعيد

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صفرى دميرچى

صفرى دميرچى

علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جعفرى اولى كندى

جعفرى اولى كندى

علوم تربيتي -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عبازاده چوندزق حسين

عبازاده چوندزق حسين

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحيمي فرزاد

رحيمي فرزاد

دبيري فيزيك -پرديس علامه طباطبايي -اردبيل - تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
معتمدنيا

معتمدنيا

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 1:40:11 AM
Menu