فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فرخ شهر

بي غم سپيده

بي غم سپيده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
درخشنده

درخشنده

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اقائي قهفرخي حميدرضا

اقائي قهفرخي حميدرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

فيزيك -دانشگاه شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
گودرزيان هاجر

گودرزيان هاجر

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ناصري دستنائي حسين

ناصري دستنائي حسين

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شاهرخي محمد

شاهرخي محمد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حيدري قهفرخي فرهنگ

حيدري قهفرخي فرهنگ

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يگانگى دستگردى

يگانگى دستگردى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج - شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هاتفي قهفرخي سيدمجيد

هاتفي قهفرخي سيدمجيد

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
غفاري قهفرخي سارا

غفاري قهفرخي سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
موسوي قهفرخي سيداشكان

موسوي قهفرخي سيداشكان

مهندسي برق -دانشگاه اراك - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بيغم بهاره

بيغم بهاره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
درخشنده قهفرخى

درخشنده قهفرخى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مصلح قهفرخى

مصلح قهفرخى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيدى

سيدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد - شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گودرزيان قهفرخي سارا

گودرزيان قهفرخي سارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حقيقي فاطمه

حقيقي فاطمه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آرامى

آرامى

علوم كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رئيسي دستگردي زهرا

رئيسي دستگردي زهرا

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حقيقت

حقيقت

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهري قهفرخي نگار

مهري قهفرخي نگار

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
لله گاني دزكي زهرا

لله گاني دزكي زهرا

دبيري فيزيك -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
درخشنده قهفرخي سيده پديده

درخشنده قهفرخي سيده پديده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ظفريان ريگكي طاهره

ظفريان ريگكي طاهره

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مولائي دزكي نرگس

مولائي دزكي نرگس

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميع قهفرخي عليرضا

سميع قهفرخي عليرضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهابى قهفرخى

شهابى قهفرخى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زنديان قهفرخي ساغر

زنديان قهفرخي ساغر

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدمى

قدمى

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى دستگردى

حيدرى دستگردى

معارف اسلامي وعلوم تربيتي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسدي اكرم

اسدي اكرم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدري فائزه

حيدري فائزه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروز

نوروز

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مولائى دزكى

مولائى دزكى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاضلي نيا مريم

فاضلي نيا مريم

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيخ ابوالحسنى

شيخ ابوالحسنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدر پور

حيدر پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تركى

تركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سميع

سميع

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يوسفي قلعه سليمي نسيم

يوسفي قلعه سليمي نسيم

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
امينى

امينى

اماروكاربردها-دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 3:21:57 AM
Menu