فارسان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فارسان

شهرانى كرانى

شهرانى كرانى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان - روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
كوراوند

كوراوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
دهقاني فيل ابادي ميلاد

دهقاني فيل ابادي ميلاد

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران - روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
اميريان فارساني مرضيه

اميريان فارساني مرضيه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
همتي فارساني الهه

همتي فارساني الهه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مرداني كراني حامد

مرداني كراني حامد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مرتضوي سيدمحمد

مرتضوي سيدمحمد

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
عزيزيان فارساني خديجه

عزيزيان فارساني خديجه

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ارشادي فارساني مريم

ارشادي فارساني مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدي زهرا

محمدي زهرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يداللهى فارسانى

يداللهى فارسانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه شهركرد - روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عزيزيان فارساني مريم

عزيزيان فارساني مريم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسى چلچه

عباسى چلچه

علوم تربيتي -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاضلي بهناز

فاضلي بهناز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد - شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعيلي راد مريم

اسماعيلي راد مريم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سليمانى فارسانى

سليمانى فارسانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى عيسى آبادى

احمدى عيسى آبادى

علوم تربيتي -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اميريان فارساني رضا

اميريان فارساني رضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-اراك - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اميري فارساني فروغ

اميري فارساني فروغ

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمودي تبار فرشيد

محمودي تبار فرشيد

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نوروزى چلچه

نوروزى چلچه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جهانبازي شهاب

جهانبازي شهاب

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سليمانى فارسانى

سليمانى فارسانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابراهيمى فارسانى

ابراهيمى فارسانى

مهندسي صنايع -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فروغى پردنجانى

فروغى پردنجانى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرخى آلكوهى

فرخى آلكوهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسلامى فارسانى

اسلامى فارسانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-اصفهان - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى احمد محمودى

محمدى احمد محمودى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صالحي سمانه

صالحي سمانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جهانبازي ساحره

جهانبازي ساحره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرتضوي نژاد سيدعلي

مرتضوي نژاد سيدعلي

علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرامرزي مهسا

فرامرزي مهسا

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحي تالي پروين

صالحي تالي پروين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملك پورجونقاني سعادت

ملك پورجونقاني سعادت

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طالبي جونقاني ليلا

طالبي جونقاني ليلا

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سلطانى جونقانى

سلطانى جونقانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مختاري چليچه رسول

مختاري چليچه رسول

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدرجايي -شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمپورفارساني وحيد

قاسمپورفارساني وحيد

دبيري فيزيك -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريمى ده چشمه

كريمى ده چشمه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مولايى آرپناهى

مولايى آرپناهى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسائى گله

موسائى گله

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرامى فارسانى

بهرامى فارسانى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهرامى خواه

بهرامى خواه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غفارى گوشه

غفارى گوشه

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرابى جونقانى

مهرابى جونقانى

مهندسي معدن -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رئيسى نافچى

رئيسى نافچى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانبازي گوجاني فاطمه

جهانبازي گوجاني فاطمه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدي فارساني رضا

محمدي فارساني رضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزيان فارساني نويد

عزيزيان فارساني نويد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جهانبينى جونقانى

جهانبينى جونقانى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي اردكان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاضلي فارساني فريده

فاضلي فارساني فريده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نجفى حاجى ور

نجفى حاجى ور

علوم قران وحديث -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسفرم جونقانى

اسفرم جونقانى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نظريان فارساني بهنام

نظريان فارساني بهنام

دبيري فيزيك -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محموديان نكوئى

محموديان نكوئى

زمين شناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رياحى فارسانى

رياحى فارسانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانبازى گوجانى

جهانبازى گوجانى

علوم تربيتي -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيكبخت اصل

نيكبخت اصل

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدى بابادى

احمدى بابادى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رئيسى فيل آبادى

رئيسى فيل آبادى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرى فارسانى

نظرى فارسانى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى پردنجانى

رحيمى پردنجانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدي جونقاني نسيم

محمدي جونقاني نسيم

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اخگرفارساني مجيد

اخگرفارساني مجيد

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پسند

پسند

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيوندى چليچه

شيوندى چليچه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاوه جونقانى

كاوه جونقانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايزد پور

ايزد پور

اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزيان فارساني ارزو

عزيزيان فارساني ارزو

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شيرواني فارساني سحر

شيرواني فارساني سحر

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بازدار

بازدار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رفيعى نژاد

رفيعى نژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميريان مهتاب

اميريان مهتاب

حقوق -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهرامي فارساني مهسا

بهرامي فارساني مهسا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يوسفى احمد محمودى

يوسفى احمد محمودى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالحي دهكردي وهاب

صالحي دهكردي وهاب

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ربيعي گوجاني زينب

ربيعي گوجاني زينب

راهنمايي ومشاوره -پرديس بنت الهدي صدر-بوشهر - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تلسك

تلسك

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفيعى پور

شفيعى پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خسروى فارسانى

خسروى فارسانى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهرضا - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نبى زاده

نبى زاده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمديان جونقاني محمدجواد

احمديان جونقاني محمدجواد

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدباهنر-اراك - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشكده معارف قراني اصفهان /غيرانتفاعي / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفى بابادى

يوسفى بابادى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شمس ده چشمه

شمس ده چشمه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

فقه وحقوق اسلامي -موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
غفارى

غفارى

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امانى مفرد

امانى مفرد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ناظمي بابادي رضا

ناظمي بابادي رضا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
احمدى مير قائد

احمدى مير قائد

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهركرد - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/5/2023 7:25:19 AM
Menu