ميبد

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر ميبد

اسلامى حسن ابادى

اسلامى حسن ابادى

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
غلامي محسن

غلامي محسن

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
جلال زاده فيروزابادي مهلا

جلال زاده فيروزابادي مهلا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

6سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خجسته پور افسانه

خجسته پور افسانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدي محمداباد فرهاد

احمدي محمداباد فرهاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ازادي مجتبي

ازادي مجتبي

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريم بيكي فيروزابادي الهه

كريم بيكي فيروزابادي الهه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كريمي ركن ابادي حسين

كريمي ركن ابادي حسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برزگربفروئي محمدحسين

برزگربفروئي محمدحسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان - روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاجي ده ابادي زهرا

حاجي ده ابادي زهرا

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
فلاح يخداني حميده

فلاح يخداني حميده

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس امام سجاد/ع /-بيرجند - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلطانى خانقاه

سلطانى خانقاه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دائمى

دائمى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
برزگر بفروئى

برزگر بفروئى

دبيري شيمي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرى كوشكى

اميرى كوشكى

فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تقي پورميبدي سمانه

تقي پورميبدي سمانه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -موسسه غيرانتفاعي هنر-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
رشيديان ميبدي ميثم

رشيديان ميبدي ميثم

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
جليليان بفروئى

جليليان بفروئى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيكى ده آبادى

بيكى ده آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح يخدانى

فلاح يخدانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جواديان فيروزآبادى

جواديان فيروزآبادى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كريمى ركن آبادى

كريمى ركن آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خبازان يزدي زهرا

خبازان يزدي زهرا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كارگر بيده

كارگر بيده

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -يزد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پوررجبي فيروزابادي فائزه

پوررجبي فيروزابادي فائزه

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
رسته خاك

رسته خاك

علوم تربيتي -پرديس شهيدپاك نژاد-يزد - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
غلامى فيروزآبادى

غلامى فيروزآبادى

شيمي -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ذوالعلي ميبدي منصور

ذوالعلي ميبدي منصور

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شيخى شوركى

شيخى شوركى

حسابداري -دانشگاه يزد - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
دهقانى فيروزآبادى

دهقانى فيروزآبادى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/11/2023 2:16:23 AM
Menu