دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر دهگلان

جوانمردي محسن

جوانمردي محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
ويسه زعفران

ويسه زعفران

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مير زائى

مير زائى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ميركى قوچم

ميركى قوچم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اصغري شاهو

اصغري شاهو

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
نصري ميلاد

نصري ميلاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حسين پناهي پژمان

حسين پناهي پژمان

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسين پناهي قروچاي صباح

حسين پناهي قروچاي صباح

دبيري شيمي -پرديس شهيدرجايي -قزوين - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قادرمزي مكائيل

قادرمزي مكائيل

اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نبىء

نبىء

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
كاكائي سعيد

كاكائي سعيد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رشيدي سيدنويد

رشيدي سيدنويد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رستمي اخي كمال سحر

رستمي اخي كمال سحر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
احمدى نياز

احمدى نياز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيف پناهي روژين

سيف پناهي روژين

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
مفاخري زاهد

مفاخري زاهد

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نيازى

نيازى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ناصرآبادى

ناصرآبادى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين پناهى

حسين پناهى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ويسي شادمان

ويسي شادمان

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مباركي سيران

مباركي سيران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست -وابسته به سازمان حفاظت محيطكرج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دانش فريبرز

دانش فريبرز

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
گنجي كامران

گنجي كامران

مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كاظمي پيمان

كاظمي پيمان

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خالديان

خالديان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدي شيما

محمدي شيما

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ميره كي پرستو

ميره كي پرستو

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلاميان نورالدين

غلاميان نورالدين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خانلرى

خانلرى

علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ساعدي عابدين

ساعدي عابدين

دبيري فيزيك -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رحيمي دهگلان سميه

رحيمي دهگلان سميه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدي بلبان اباد سعادت

محمدي بلبان اباد سعادت

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شكرى

شكرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طهماسبي نگين

طهماسبي نگين

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بگلرى بگه جان

بگلرى بگه جان

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شكورى

شكورى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جوانمردى

جوانمردى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ميره كى

ميره كى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها-موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدي رزگار

محمدي رزگار

دبيري رياضي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ويسي نگين

ويسي نگين

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدي بلبان اباد ليلا

محمدي بلبان اباد ليلا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مباركي ثريا

مباركي ثريا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قادرمزى

قادرمزى

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غلام پور

غلام پور

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مفاخرى باشماق

مفاخرى باشماق

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شريفي عبيد

شريفي عبيد

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزي ارش

عزيزي ارش

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكبري عدنان

اكبري عدنان

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احمدي ارمان

احمدي ارمان

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميركى

ميركى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مباركى

مباركى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيدى سرنجيانه

سعيدى سرنجيانه

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفورى

غفورى

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه مذاهب اسلامي - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدي ميلاد

محمدي ميلاد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين پناهي قروچاي بصيره

حسين پناهي قروچاي بصيره

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كرمي فرزاد

كرمي فرزاد

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يعقوبى دهگلان

يعقوبى دهگلان

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ظفرى ظفر آباد

ظفرى ظفر آباد

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى دهرشيد

احمدى دهرشيد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مفاخرى

مفاخرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشيدي بگه جان سامان

رشيدي بگه جان سامان

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مجيدي عرفان

مجيدي عرفان

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پاوه مرزى

پاوه مرزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پرتوى

پرتوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسين پناهى قروچاى

حسين پناهى قروچاى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قادرمزى

قادرمزى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امينى

امينى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نورى حسن آباد

نورى حسن آباد

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى بلبان آباد

محمدى بلبان آباد

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مفاخري كاميار

مفاخري كاميار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/8/2023 4:53:44 PM
Menu