سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر سنندج

مينايي ارمين

مينايي ارمين

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
منبري

منبري

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
پورداد

پورداد

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

7سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
چرخكار

چرخكار

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
اصلاني اسلمرز ازاده

اصلاني اسلمرز ازاده

دبيري شيمي -پرديس شهيدباهنر-همدان - تربيت معلم

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عباسي زهرا

عباسي زهرا

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
هادي زاده ارام

هادي زاده ارام

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
چوپاني ارمين

چوپاني ارمين

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
حسين پناهي دانش

حسين پناهي دانش

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
ايوبي اميرآباد

ايوبي اميرآباد

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
زبيري

زبيري

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز - روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نصيري ارام

نصيري ارام

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
رحماني احسان

رحماني احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ميراني اشكان

ميراني اشكان

كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حق پرستي پدرام

حق پرستي پدرام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اصحابي منا

اصحابي منا

دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سرمدي نيما

سرمدي نيما

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
محمدي ساناز

محمدي ساناز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
توانايى

توانايى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
سيفي باغي خاني شبنم

سيفي باغي خاني شبنم

دبيري علوم اجتماعي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
ملكي عرفان

ملكي عرفان

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زارعي بهنوش

زارعي بهنوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
شانظرى

شانظرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه گيلان -رشت - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدي سيده سارا

احمدي سيده سارا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فاتحى منش

فاتحى منش

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مرادي محمدمبين

مرادي محمدمبين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
لاهورپور كيان

لاهورپور كيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
هاشمي صباح

هاشمي صباح

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
تيراندري سيروان

تيراندري سيروان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم - شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مرادي فريد

مرادي فريد

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اصغري حاجي پمق فرزاد

اصغري حاجي پمق فرزاد

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فركيش

فركيش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
پيرويسيان

پيرويسيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اصلاني اسلمرز ازاد

اصلاني اسلمرز ازاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحيمي ملكشان سحر

رحيمي ملكشان سحر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ساعدي سهند

ساعدي سهند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رمضانيان كسري

رمضانيان كسري

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كرمي ميثم

كرمي ميثم

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شانظرى

شانظرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
روشنيان سينا

روشنيان سينا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حفصي كردستاني ميلاد

حفصي كردستاني ميلاد

فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
خزدوزى

خزدوزى

مهندسي معماري -دانشگاه بناب - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
واحدي پريسا

واحدي پريسا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كرباسي شقايق

كرباسي شقايق

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
صالحي پريسا

صالحي پريسا

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شاويسي نسرين

شاويسي نسرين

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نعماني

نعماني

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
يزدان پناه هيرو

يزدان پناه هيرو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محرم اسرار مهسا

محرم اسرار مهسا

شيمي -دانشگاه اصفهان - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارع پگاه

زارع پگاه

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
توكلى برياخان

توكلى برياخان

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فرهودي مقدم كسرا

فرهودي مقدم كسرا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رابطي مقدم كسرا

رابطي مقدم كسرا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهمنى خليفه باپيرى

بهمنى خليفه باپيرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدى كانى گلزار

احمدى كانى گلزار

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بني عامريان غزل

بني عامريان غزل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدي ثنا

محمدي ثنا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كريمي كردستاني متين

كريمي كردستاني متين

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
هاشمي نيا نويد

هاشمي نيا نويد

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پارسامنش سعيد

پارسامنش سعيد

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دادگر

دادگر

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
برومند احسان

برومند احسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مجيدي محمدزانا

مجيدي محمدزانا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كاظمي رومينا

كاظمي رومينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
پيرمرادى

پيرمرادى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پيري بهروز

پيري بهروز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسيني سيده رضوان

حسيني سيده رضوان

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پرويزي روژين

پرويزي روژين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدي روژين

محمدي روژين

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پريزاد روژين

پريزاد روژين

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زارعي پيام

زارعي پيام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مرادي فريد

مرادي فريد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شكري رسول

شكري رسول

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسيني ويدا

حسيني ويدا

راهنمايي ومشاوره -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
شريعتي بهاره

شريعتي بهاره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كامگار دريا

كامگار دريا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نامدارى

نامدارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مسعودي كلكه پرستو

مسعودي كلكه پرستو

مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراسلامي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

هنر
وهابي بشري

وهابي بشري

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شكورياني پوريا

شكورياني پوريا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نادري محمد

نادري محمد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مولائي ميلاد

مولائي ميلاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمديان اميد

محمديان اميد

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
كيخسروي مصلح

كيخسروي مصلح

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زندي كيميا

زندي كيميا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
استوار

استوار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
باباحاجيانى

باباحاجيانى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گويلي كيلانه پيمان

گويلي كيلانه پيمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
الياسي سيدمحمدسينا

الياسي سيدمحمدسينا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كرباسچي انيتا

كرباسچي انيتا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صحيحى

صحيحى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گودرزي اميد

گودرزي اميد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ادمن صلاح الدين

ادمن صلاح الدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حاجي ميرزايي شرمين

حاجي ميرزايي شرمين

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
خداياري شب بو

خداياري شب بو

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابراهيمي سيداحمد

ابراهيمي سيداحمد

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كاي سامان

كاي سامان

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تخشيدى

تخشيدى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام - شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
معارفى

معارفى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدى سرواله

محمدى سرواله

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زنورى

زنورى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حبيبي اميد

حبيبي اميد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
الماسيان محمدپيام

الماسيان محمدپيام

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رحيمي ملكشان شهاب

رحيمي ملكشان شهاب

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحماني زانيار

رحماني زانيار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جماران ياشار

جماران ياشار

زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
شاهمرادي بارزان

شاهمرادي بارزان

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بنفشى

بنفشى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بدري بگه جان هيمن

بدري بگه جان هيمن

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ژوليده پارسا

ژوليده پارسا

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فتحي صفورا

فتحي صفورا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميني عرفان

اميني عرفان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صالحي بانه نيما

صالحي بانه نيما

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضائي اديب

رضائي اديب

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قاسمي الناز

قاسمي الناز

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كيانپور

كيانپور

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فياضى

فياضى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كهزادى

كهزادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زرنشان مهسا

زرنشان مهسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
درويشي پويا

درويشي پويا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چراغي مصطفي

چراغي مصطفي

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدي شادي

محمدي شادي

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رمضاني جليل

رمضاني جليل

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
كريمى

كريمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فكرى

فكرى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
گل پرى پور

گل پرى پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غازى

غازى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ساعدپناه حمزه

ساعدپناه حمزه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستمي ايرين

رستمي ايرين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روشني يزدان

روشني يزدان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدي نوره هايده

محمدي نوره هايده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
كرمي شكيلا

كرمي شكيلا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كوكبيان محمدسينا

كوكبيان محمدسينا

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدي نوره ابوبكر

احمدي نوره ابوبكر

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زندي الي پينك مادح

زندي الي پينك مادح

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسي فراست

عباسي فراست

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدي پوريا

محمدي پوريا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قادري ورجي صادق

قادري ورجي صادق

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستم پور

رستم پور

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منبرى

منبرى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه تبريز - شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
لطيفى

لطيفى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كلاه زرى

كلاه زرى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدي خانقاه زانيار

محمدي خانقاه زانيار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهرامي كاوه

بهرامي كاوه

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسدي بابك

اسدي بابك

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ولدي فربد

ولدي فربد

مهندسي معدن -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ساعدي ميلاد

ساعدي ميلاد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زندي اسرين

زندي اسرين

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اصلاني اسلمرز زليخا

اصلاني اسلمرز زليخا

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
امامي طيب

امامي طيب

مهندسي برق -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
گفتاري سروه

گفتاري سروه

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زماني اكو

زماني اكو

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مجيدي گزردره دريا

مجيدي گزردره دريا

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مصطفى زاده

مصطفى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رستمي محمد

رستمي محمد

مهندسي برق -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ذكريائي فريما

ذكريائي فريما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بغدادى

بغدادى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى نسب

محمدى نسب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

حسابداري -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاهدى

شاهدى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بازرسي گوشت -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قادرى ورجى

قادرى ورجى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خامسى

خامسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خدامى

خدامى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يوسفي نگين

يوسفي نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ائينه محمدسينا

ائينه محمدسينا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خاوريان مقدم نگين

خاوريان مقدم نگين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبدي عادل

عبدي عادل

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شريعتي شادان

شريعتي شادان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

زبان
حيدري سعدي

حيدري سعدي

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رجب پور سوروش

رجب پور سوروش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع چشمه منتش كورش

زارع چشمه منتش كورش

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شلاوي مصيب

شلاوي مصيب

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدى خانقاه

محمدى خانقاه

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمى

فاطمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رمضان پور

رمضان پور

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاظمي نيما

كاظمي نيما

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كريمه عرفان

كريمه عرفان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صوفي بيان

صوفي بيان

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
زندسليمى

زندسليمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آقايى

آقايى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
الماسى

الماسى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آئينى

آئينى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ديانت

ديانت

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نورمحمدى

نورمحمدى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحماني سلام

رحماني سلام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
راشدي سميرا

راشدي سميرا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
برومند

برومند

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مارابى

مارابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عذيرى

عذيرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زندكريمى

زندكريمى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شارقي ارش

شارقي ارش

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خالدي واله

خالدي واله

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نقشبندى

نقشبندى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مولودى

مولودى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نجم الديني پرهام

نجم الديني پرهام

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضائي غزال

رضائي غزال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امامي محمد

امامي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
احمديان نيما

احمديان نيما

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سليمي اسرا

سليمي اسرا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اكبري افسون

اكبري افسون

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
پيرويسياني نيكو

پيرويسياني نيكو

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قوامى

قوامى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسين پناهى قروچاى

حسين پناهى قروچاى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدريان

حيدريان

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادخاني قانع

مرادخاني قانع

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پاداش ياسين

پاداش ياسين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحماني فرهاد

رحماني فرهاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهيمي سيده نشاط

ابراهيمي سيده نشاط

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
روحانى

روحانى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي استراباد-گرگان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اردلان

اردلان

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاتورى

كاتورى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عطائي گشتا

عطائي گشتا

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مرادي صلاح

مرادي صلاح

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
غلام شهبازي گيسيا

غلام شهبازي گيسيا

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيدري تابان

حيدري تابان

دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امتى

امتى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهجوري

مهجوري

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جنتى

جنتى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دباغى

دباغى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه اروميه - شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شيرعلى

شيرعلى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كار آراسته

كار آراسته

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
برازى

برازى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدى سرواله

محمدى سرواله

زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي الكترونيكي /مجازي /رايانه اي -تهران - مجازي و بين الملل

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
منصوري مژده

منصوري مژده

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فتحي الهام

فتحي الهام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدي سماني اروين

محمدي سماني اروين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ساعدى صوفيان

ساعدى صوفيان

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مكرونى

مكرونى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ظاهرياني سيدارش

ظاهرياني سيدارش

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
توكلي سعيد

توكلي سعيد

مهندسي عمران -دانشگاه زنجان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وزيرى

وزيرى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
وليدى

وليدى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سرسيفى

سرسيفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شافعى

شافعى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حبيبى چناران

حبيبى چناران

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مفاخرى باشماق

مفاخرى باشماق

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فتاحي خليل

فتاحي خليل

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احمدى نياز

احمدى نياز

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خدارحمى

خدارحمى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چاغروندى

چاغروندى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نجف زاده

نجف زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پيشوايى علوى

پيشوايى علوى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل - روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسيني سيدمحمدامير

حسيني سيدمحمدامير

مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شيخي اكو

شيخي اكو

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مخبري عليرضا

مخبري عليرضا

راهنمايي ومشاوره -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نيك پي اشكان

نيك پي اشكان

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زندكريمي ميلاد

زندكريمي ميلاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهمني شيوا

بهمني شيوا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اله يارى

اله يارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عذيرى

عذيرى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بايزيدى

بايزيدى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مجيديان

مجيديان

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيلى

نيلى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منصورى فر

منصورى فر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گويلى كيلانه

گويلى كيلانه

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ساعدي گاوره مهران

ساعدي گاوره مهران

مهندسي نفت -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پرتواندازان پور كاميار

پرتواندازان پور كاميار

علوم مهندسي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهرامي كمانگر حسام

بهرامي كمانگر حسام

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خيرابادي مهري

خيرابادي مهري

جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شريعتى

شريعتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحماني سروه

رحماني سروه

علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مرادي نويد

مرادي نويد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فيضى

فيضى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رستگار عبدالمعيد

رستگار عبدالمعيد

حقوق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فلاحي صلاح

فلاحي صلاح

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فتاحي سيدفريد

فتاحي سيدفريد

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرهادي چيلك زاگرس

فرهادي چيلك زاگرس

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
صالحي راميار

صالحي راميار

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چاووشى نژاد

چاووشى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صمدى

صمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قنبرى گل گلاب

قنبرى گل گلاب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جيرفت - روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى سياناو

احمدى سياناو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خوش كيفى

خوش كيفى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فريدى

فريدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناظمى

ناظمى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

فيزيك -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مجيدى

مجيدى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفيعي محمدظهير

شفيعي محمدظهير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرامرزي ازاد

فرامرزي ازاد

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -موسسه غيرانتفاعي هنر-شيراز - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
فتاحيان شيما

فتاحيان شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رستمي ميلاد

رستمي ميلاد

مهندسي مواد-دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زماني دادانه زاهد

زماني دادانه زاهد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساعدي مهناز

ساعدي مهناز

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيدي افسانه

سعيدي افسانه

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صالحي رامين

صالحي رامين

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روحاني اشكان

روحاني اشكان

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صالحي پريا

صالحي پريا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحي ميترا

صالحي ميترا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خاني اسري

خاني اسري

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميني الهام

اميني الهام

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گيتوي دلنيا

گيتوي دلنيا

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زندسليمى

زندسليمى

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قوامى

قوامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منوچهرى

منوچهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اللهويسى

اللهويسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نقشبندى

نقشبندى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اشرفى آقبلاق

اشرفى آقبلاق

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
روحانى

روحانى

فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امجدى على آباد

امجدى على آباد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهمنى

بهمنى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاضل نژاد

فاضل نژاد

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گوران

گوران

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على بيگى

على بيگى

اماروكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دار پرنيان

دار پرنيان

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زندى الى پينك

زندى الى پينك

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسيني سيده شادي

حسيني سيده شادي

كارشناسي فرش -دانشگاه هنرتهران - شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
احمدي محسن

احمدي محسن

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زنگي منا

زنگي منا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاهمرادي ادريس

شاهمرادي ادريس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرويزپور دياكو

پرويزپور دياكو

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
ارزو اميد

ارزو اميد

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاتحي فرشاد

فاتحي فرشاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تابعي احمد

تابعي احمد

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افرا الناز

افرا الناز

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درويشي سنور

درويشي سنور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گويلي كيلانه جبار

گويلي كيلانه جبار

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زندى آلى پينك

زندى آلى پينك

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كشاورزى

كشاورزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پناهى زاده

پناهى زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مظفرى كرد

مظفرى كرد

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجيدى

مجيدى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شكراللهى

شكراللهى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفى زاده

صفى زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ويسى

ويسى

زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

علوم اقتصادي -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسني سيده پريا

حسني سيده پريا

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
رضوي دارا

رضوي دارا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجادي عمار

سجادي عمار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تنهايي فرهنگ

تنهايي فرهنگ

مهندسي برق -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شهسواري سونيا

شهسواري سونيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الماسي ژينو

الماسي ژينو

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامي ميلاد

بهرامي ميلاد

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
كاظمي صباح

كاظمي صباح

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

زبان
حاجي ميرزائي ميديا

حاجي ميرزائي ميديا

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چوبداريان هوشمند

چوبداريان هوشمند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اماني سرور

اماني سرور

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رشيدزاده دلنيا

رشيدزاده دلنيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاكري فاطمه

شاكري فاطمه

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كمانگر فاطمه

كمانگر فاطمه

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهمني سوما

بهمني سوما

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نقشبندى

نقشبندى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

فيزيك -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهنوى

دهنوى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
لحيمى

لحيمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غياسوند

غياسوند

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صيدى

صيدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آسايابانى

آسايابانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حداديان

حداديان

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حداديان محمدصبا

حداديان محمدصبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدي وريا

احمدي وريا

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بيگي پريسا

بيگي پريسا

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حشمتي سعيده

حشمتي سعيده

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدي سماني پيام

محمدي سماني پيام

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدي بهاره

احمدي بهاره

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيرمحمدي فاطمه

شيرمحمدي فاطمه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريم زاده سحر

كريم زاده سحر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عمو رضايى

عمو رضايى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
على محمدنيا

على محمدنيا

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيان پور

كيان پور

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الهامى

الهامى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خالص رو

خالص رو

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه - شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عباس روح اللهى

عباس روح اللهى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مددى

مددى

اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سيناهمدان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بهمنى

بهمنى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مفاخرى

مفاخرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيري شراره

پيري شراره

فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فلاح ساحل

فلاح ساحل

علوم تربيتي -پرديس بنت الهدي صدر-سنندج - تربيت معلم

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صحافي سيدكارو

صحافي سيدكارو

علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاهى

شاهى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نصرت پور

نصرت پور

زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وكيلى تجره

وكيلى تجره

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساعدى صوفيان

ساعدى صوفيان

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سعيديانى سنندج

سعيديانى سنندج

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيخ احمدى

شيخ احمدى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رشيديانى

رشيديانى

اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالحكيمى

عبدالحكيمى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اردلان افتخارى

اردلان افتخارى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهديخانى

مهديخانى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مطهري شادي

مطهري شادي

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
ارمند هامون

ارمند هامون

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادي احمد

مرادي احمد

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دولاب مينا رامين

دولاب مينا رامين

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نگهدار پنيرانى

نگهدار پنيرانى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سبحانى

سبحانى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زندى الى پينك

زندى الى پينك

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيك روزى

نيك روزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستگار امرئى

رستگار امرئى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
وكيل فرجى

وكيل فرجى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اصلاني مسلم

اصلاني مسلم

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادي ژاله

مرادي ژاله

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عطايى منش

عطايى منش

اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شيرزاد

شيرزاد

مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چمنى

چمنى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گروندى

گروندى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمقصودي -همدان - تربيت معلم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرج نژاد

فرج نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدلى

عبدلى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صمدى تودار

صمدى تودار

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معالى

معالى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سجادي سعيد

سجادي سعيد

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرح منديان

فرح منديان

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شمال -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عنادى

عنادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شريعتى

شريعتى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
توراني سارينا

توراني سارينا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خادم نشميل

خادم نشميل

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زارعي مهدي

زارعي مهدي

علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جعفري خروسه نظام

جعفري خروسه نظام

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
لطيفى

لطيفى

فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قوى روح

قوى روح

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها-موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدي كيوان

محمدي كيوان

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عثمانى

عثمانى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صلواتى

صلواتى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي گناباد - شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
هادى

هادى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سليمى زند

سليمى زند

مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز - شبانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زندى الى پينك

زندى الى پينك

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدي ليلا

محمدي ليلا

حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نادري منا

نادري منا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

شيمي -دانشگاه ايلام - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هجرت

هجرت

مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - نيمه حضوري

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 3:55:34 PM
Menu