راين

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر راين

بلوچ سيرگاني عباس

بلوچ سيرگاني عباس

دبيري فيزيك -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افضلى گروه

افضلى گروه

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:10:37 PM
Menu