رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر رفسنجان

محمدى باب ندانى

محمدى باب ندانى

فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
حسينى عصار

حسينى عصار

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رجبي مومن ابادي نجمه

رجبي مومن ابادي نجمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فاتحي مرج محمدعلي

فاتحي مرج محمدعلي

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
جمالى پاقلعه

جمالى پاقلعه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
رحمانيان

رحمانيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
طالبى بياضى

طالبى بياضى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عسكري حصني فاطمه

عسكري حصني فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدي محمد

احمدي محمد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فتاحيان پيش استا فاطمه

فتاحيان پيش استا فاطمه

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مقصودي بتول

مقصودي بتول

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادي همت اباد زهرا

مرادي همت اباد زهرا

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اميري محمود

اميري محمود

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

زبان
زارع عسكري ابوالفضل

زارع عسكري ابوالفضل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نژادي شيما

نژادي شيما

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رياحي ساناز

رياحي ساناز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حاج غنى

حاج غنى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهبازي مجتبي

شهبازي مجتبي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شمسي شاهم ابادي فاطمه

شمسي شاهم ابادي فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهروزي مقدم فاطمه

بهروزي مقدم فاطمه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سلماني اسماعيل اباد مرجان

سلماني اسماعيل اباد مرجان

دبيري شيمي -پرديس فاطمه الزهرا/س /-يزد - تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پورقاسم

پورقاسم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاتحي مرج رضوان

فاتحي مرج رضوان

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
على نژاد رنجبر

على نژاد رنجبر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقرى فهرجى

باقرى فهرجى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هرندى

هرندى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم - شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
باقري محمدرضا

باقري محمدرضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سعيدى خليلى

سعيدى خليلى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غلامرضائي محمدابادي بهنام

غلامرضائي محمدابادي بهنام

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى دولت آباد

محمدى دولت آباد

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سليمانى دردر

سليمانى دردر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عرب ارمين

عرب ارمين

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضائي دهقان اميررضا

رضائي دهقان اميررضا

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ملكي هانيه

ملكي هانيه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سخاوتي فرشته

سخاوتي فرشته

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ارجمنداقائي امير

ارجمنداقائي امير

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هادوى

هادوى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مقتدايى

مقتدايى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
احمديان رنجبر هاجر

احمديان رنجبر هاجر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزائي نسب نسرين

ميرزائي نسب نسرين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معين الدينى

معين الدينى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباسي سرداري علي

عباسي سرداري علي

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خراساني پورگروئيه محدثه

خراساني پورگروئيه محدثه

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسينى نسب قاسم آباد

حسينى نسب قاسم آباد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدي پورقاسم اباد مصطفي

محمدي پورقاسم اباد مصطفي

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسدى كرم

اسدى كرم

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كرمى سرخان

كرمى سرخان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ميرزائي عباس ابادي حامد

ميرزائي عباس ابادي حامد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دانش پژوه عرفان

دانش پژوه عرفان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ابوطالبى عبدل ابادى

ابوطالبى عبدل ابادى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرتضوي نوقي سيدمحمدحسين

مرتضوي نوقي سيدمحمدحسين

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مسعودي مژده

مسعودي مژده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رياحى ريسه

رياحى ريسه

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باقري پوربهرام ابادي مرضيه

باقري پوربهرام ابادي مرضيه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزامحمدعلى دردرى

ميرزامحمدعلى دردرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عامرى كرمانى

عامرى كرمانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعيدى نژاد

سعيدى نژاد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهره مند مهشيد

بهره مند مهشيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صادقي ميمند ميترا

صادقي ميمند ميترا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده مرتضي

اسماعيل زاده مرتضي

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تقوي رفسنجاني امين

تقوي رفسنجاني امين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرزائي ملك اباد محمدرسول

ميرزائي ملك اباد محمدرسول

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كيواني ندا

كيواني ندا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امينيان كاظم ابادى

امينيان كاظم ابادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
توانائي كوشا

توانائي كوشا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پيشگر زهرا

پيشگر زهرا

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كارآموز

كارآموز

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جمالي رفسنجاني فاطمه

جمالي رفسنجاني فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسيني نژاد محدثه

حسيني نژاد محدثه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نعمت الله زاده

نعمت الله زاده

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پاريزى منش

پاريزى منش

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى مهدى آباد

محمدى مهدى آباد

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كارگردهقان منش

كارگردهقان منش

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پوراصغر

پوراصغر

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جمالى پاقلعه

جمالى پاقلعه

اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كمالي علي

كمالي علي

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تيغ خورشيد فاطمه

تيغ خورشيد فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدي علي

عبدي علي

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مختارى دره رنجى

مختارى دره رنجى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سفلايى شهربابك

سفلايى شهربابك

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بلوچ پور

بلوچ پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالارى شريف آباد

سالارى شريف آباد

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفري فاطمه

جعفري فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شفيع پورمرجي هانيه

شفيع پورمرجي هانيه

روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شفيعي سحر

شفيعي سحر

كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسداللهي عيش ابادي محمد

اسداللهي عيش ابادي محمد

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسن زاده اشك زري ژيلا

حسن زاده اشك زري ژيلا

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرتضوي مهدي اباد يگانه سادات

مرتضوي مهدي اباد يگانه سادات

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبداللهى على اباد

عبداللهى على اباد

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طالبى على آبادى

طالبى على آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ديانت پور

ديانت پور

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محياپورلرى

محياپورلرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورداور يلدا

پورداور يلدا

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقري پريسا

باقري پريسا

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى افزادى

احمدى افزادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عليپورحسين آباد

عليپورحسين آباد

فقه وحقوق اسلامي -مجتمع اموزش عالي ايت اله العظمي حايري -ميبد - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاج شريفى تاج ابادى

حاج شريفى تاج ابادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كدخدازاده

كدخدازاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظرى راويزى

نظرى راويزى

حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسن شاهى موسى ابادى

حسن شاهى موسى ابادى

شيمي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جيردهى

جيردهى

زيست شناسي -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

علوم تربيتي -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي -كرمان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صالحى فتح آبادى

صالحى فتح آبادى

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودى جلال آبادى

محمودى جلال آبادى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كامرانى نوق

كامرانى نوق

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علوى عابدينى

علوى عابدينى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلانترى پناه

كلانترى پناه

كتابداري واطلاع رساني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمي زاده نوقي پور شيما

قاسمي زاده نوقي پور شيما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پوراحمدي بابكي سيدشهاب الدين

پوراحمدي بابكي سيدشهاب الدين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمي پورعباس ابادي فاطمه

كرمي پورعباس ابادي فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گلوسالارى باقرى

گلوسالارى باقرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شجاعى باغينى

شجاعى باغينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع زين آبادى

زارع زين آبادى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خواجه على محمودآباد

خواجه على محمودآباد

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانگيرى رفسنجانى

جهانگيرى رفسنجانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جمالى مقدم

جمالى مقدم

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبداللهى نژاد

عبداللهى نژاد

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرپورلرى

حيدرپورلرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهاب الدينى

شهاب الدينى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرزام شروين

فرزام شروين

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدرضائى

محمدرضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بيلسته

بيلسته

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
على رمضانى ماهونكى

على رمضانى ماهونكى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمديان فخرآبادى

محمديان فخرآبادى

شيمي -دانشگاه جيرفت - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زاهدي پور زهره

زاهدي پور زهره

صنايع دستي -دانشگاه هنراصفهان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
دهقان زاده نجم اباد معظمه

دهقان زاده نجم اباد معظمه

باستانشناسي -دانشگاه زابل - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
نظري كوثرريزي نجمه

نظري كوثرريزي نجمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سريزدي نژاد محدثه

سريزدي نژاد محدثه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
درويش مرشدى حسينى

درويش مرشدى حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى دولت آباد

عباسى دولت آباد

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسى رنجبرشاهرخى

عباسى رنجبرشاهرخى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيمي صباغ كمال ابادي الهه

رحيمي صباغ كمال ابادي الهه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسيني پور مريم

حسيني پور مريم

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدباهنر-كرمان - تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نادرى پاريزى

نادرى پاريزى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومى ريسه

معصومى ريسه

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضائى نژاد رفسنجانى

رضائى نژاد رفسنجانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبداللهى راويز

عبداللهى راويز

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نبى زاده رفسنجانى

نبى زاده رفسنجانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بلوچى حسين آبادى

بلوچى حسين آبادى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملاحسيني ابوالفضل

ملاحسيني ابوالفضل

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جمالى پاقلعه

جمالى پاقلعه

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورميرزائى عليائى

پورميرزائى عليائى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
علوى شفيع ابادى

علوى شفيع ابادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكراللهى

شكراللهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسداللهى پور رفسنجانى

اسداللهى پور رفسنجانى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بالاور

بالاور

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -موسسه غيرانتفاعي كرمان -كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شريفي نژادنعمت اباد شكيبا

شريفي نژادنعمت اباد شكيبا

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
صادقي نژادعلم ابادي هانيه

صادقي نژادعلم ابادي هانيه

فيزيك -دانشگاه اصفهان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رمضانى حيدرابادى

رمضانى حيدرابادى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسماعيلى سرتختى

اسماعيلى سرتختى

مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جوادي عاطفه

جوادي عاطفه

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ترابى شهرآباد

ترابى شهرآباد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدميرزائيان

محمدميرزائيان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
معصومى پور نوش آباد

معصومى پور نوش آباد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بالاور

بالاور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزادى گوهرى

ميرزادى گوهرى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ساجدى

ساجدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رودينى

رودينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسمعيل زاده ابراهيم ابادي احسان

اسمعيل زاده ابراهيم ابادي احسان

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پورحسن شاهي راويزي رويا

پورحسن شاهي راويزي رويا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدرضائى حسين آباد

محمدرضائى حسين آباد

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاتحى چنار

فاتحى چنار

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پيل پايه

پيل پايه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمطهري -زاهدان - تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بنى اسدى زارع

بنى اسدى زارع

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/31/2023 3:06:30 PM
Menu