رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رحيم آباد


دلاوری مریم

دلاوری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
قلی نیا زینب

قلی نیا زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رمضانی گوائی آناهیتا

رمضانی گوائی آناهیتا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:51:51 AM
Menu