رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رحيم آباد

دلاوری مریم

دلاوری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
قلی نیا زینب

قلی نیا زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
بابازاده ابدبوچال مریم

بابازاده ابدبوچال مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت چابکسر

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
رمضانی گوائی آناهیتا

رمضانی گوائی آناهیتا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:30:34 PM