چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چابكسر

انوری فرد معصومه

انوری فرد معصومه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شیرعلی زاده مریم

شیرعلی زاده مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موذن قاسم آبادی فاطمه

موذن قاسم آبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
موقری میاندهی الهه

موقری میاندهی الهه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نورزاده بیتا

نورزاده بیتا

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جیردشتانی سپهر

جیردشتانی سپهر

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسن زاده نصرالله

حسن زاده نصرالله

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شعبانی مهدی

شعبانی مهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صدوق زهرا

صدوق زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
6/8/2023 10:38:25 PM
Menu