املش

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر املش


افرادی عاطفه

افرادی عاطفه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صوفی رضائی محمد

صوفی رضائی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رجب زاده استادکلایه امیرمحمد

رجب زاده استادکلایه امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
5/30/2023 10:28:40 PM
Menu