كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كوچصفهان


جعفرزاده مهدی

جعفرزاده مهدی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کریمی علی

کریمی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت کوچصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
6/1/2023 7:00:10 AM
Menu