كوچصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كوچصفهان


علی نژاد زهرا

علی نژاد زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علی نژاد علی

علی نژاد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت سنگر

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ایمانی معصومه

ایمانی معصومه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عباسی مژدهی اشکان

عباسی مژدهی اشکان

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
5/30/2023 3:58:59 PM
Menu