آستانه اشرفيه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آستانه اشرفيه

اسمعیل زاده محمد علی

اسمعیل زاده محمد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

8سال کانونی / 124 آزمون

ریاضی
پور مقدم آستانه مرضیه

پور مقدم آستانه مرضیه

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ملکی چوری محدثه

ملکی چوری محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اصغری فرد فاطمه

اصغری فرد فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
میرحسینی سیده محدثه

میرحسینی سیده محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسینی سید امیرحسین

حسینی سید امیرحسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عموئی ششکل فاطمه

عموئی ششکل فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
اختیاری مهدی

اختیاری مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستانيه اشرفيه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
فلاح خوشدل مهدیه

فلاح خوشدل مهدیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حبیبی مائده

حبیبی مائده

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
امین نیکخوی فاطمه

امین نیکخوی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستانه اشرفيه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امین نیکخوی زهرا

امین نیکخوی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت کوچصفهان

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فلاح قویدل رضا

فلاح قویدل رضا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جواهری گولک محمد جواد

جواهری گولک محمد جواد

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شعبانی مریم

شعبانی مریم

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خورسندی مجتبی

خورسندی مجتبی

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي صومعه سرا | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فلاح پور اصغری مریم

فلاح پور اصغری مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفری کوشالی مرسده

صفری کوشالی مرسده

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کریمی پیربستی هدیه

کریمی پیربستی هدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پیرو ثابت فاطمه

پیرو ثابت فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرحمند بندری فهیمه

فرحمند بندری فهیمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پیرو ثابت علی

پیرو ثابت علی

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهداردرگاهی المیرا

دهداردرگاهی المیرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عاطف ظفرمند هستی

عاطف ظفرمند هستی

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
یوسفی نژاد ابوالفضل

یوسفی نژاد ابوالفضل

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لنگرود

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دلاور فاطمه

دلاور فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/25/2023 7:58:47 PM