بندرانزلي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندرانزلي

رجب زاده نویری نازنین

رجب زاده نویری نازنین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

8سال کانونی / 169 آزمون

تجربی
شرفی افسون

شرفی افسون

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

8سال کانونی / 161 آزمون

تجربی
جفرودی محمد آریان

جفرودی محمد آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
طاهری آیدا

طاهری آیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
شریف نیا ندا

شریف نیا ندا

حقوق|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
قاسم دوست کیارش

قاسم دوست کیارش

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
حسین زاده مقدم کفاش شمیمه

حسین زاده مقدم کفاش شمیمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت ماکو

2سال کانونی / 72 آزمون

زبان
سلیمی ارشد الناز

سلیمی ارشد الناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
چراغی علیرضا

چراغی علیرضا

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
پورحسینی تلما

پورحسینی تلما

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
وکیل منفرد ارشیا

وکیل منفرد ارشیا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
اقدامی شیجانی مجتبی

اقدامی شیجانی مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اسماعیلی امین

اسماعیلی امین

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نوری زاده نیما

نوری زاده نیما

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نیک جو سوگند

نیک جو سوگند

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
احمد زاده محدثه

احمد زاده محدثه

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دیلمی سارا

دیلمی سارا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرانزلي

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مسیب خواه کلویر معصومه

مسیب خواه کلویر معصومه

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

هنر
فضل اولی محمد سام

فضل اولی محمد سام

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسماعیلی نگین

اسماعیلی نگین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسینی باغی سیده فاطمه

حسینی باغی سیده فاطمه

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعی نرجس

زارعی نرجس

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سرباز مفتخر غزل

سرباز مفتخر غزل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حمامی شیزری فاطمه

حمامی شیزری فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
پیشوایی سید علیرضا

پیشوایی سید علیرضا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
موحدی فر ریحانه

موحدی فر ریحانه

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
معراجی یاس

معراجی یاس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جنتی سودا

جنتی سودا

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طالبی سید ستایش

طالبی سید ستایش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احدی نسا

احدی نسا

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زراعتکار بهمبری زهرا

زراعتکار بهمبری زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اشرف نویر دلارام

اشرف نویر دلارام

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسی زاده طهورا

موسی زاده طهورا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رادخواه نازنین

رادخواه نازنین

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلطانی شیرازی ستاره

سلطانی شیرازی ستاره

نقاشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
عابدین پور علیرضا

عابدین پور علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقیان کوثر

صادقیان کوثر

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خوشه چین آلقو محمدرضا

خوشه چین آلقو محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پادنگی امیررضا

پادنگی امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غلامی مهدیه

غلامی مهدیه

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پور اسمعیل جانباز فومنی فاطمه

پور اسمعیل جانباز فومنی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرزادپور آریانا

فرزادپور آریانا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کردنوغانی امیر رضا

کردنوغانی امیر رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت رضوانشهر

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زارعی نرجس

زارعی نرجس

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابراهیم فر پارسا

ابراهیم فر پارسا

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حیدرزاده زهره

حیدرزاده زهره

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نوروزی فتاتوئی مریم

نوروزی فتاتوئی مریم

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
دل نواز ساقی

دل نواز ساقی

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:44:13 PM