رودبارمنجيل

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رودبارمنجيل

صبوری مهدی

صبوری مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سلیمی‌زاده گلنکشی مصطفی

سلیمی‌زاده گلنکشی مصطفی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
یوسفی نوجوکامبری ملیکا

یوسفی نوجوکامبری ملیکا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
بختیار الهام

بختیار الهام

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خسرو پرویز سلمان

خسرو پرویز سلمان

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رستمی هرزویلی مریم

رستمی هرزویلی مریم

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

زبان
شمسی زاده علی آبادی فاطمه

شمسی زاده علی آبادی فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

زبان
اسماعیلی علی‌آبادی مریم

اسماعیلی علی‌آبادی مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحیمی مریم

رحیمی مریم

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
قاسمی آیناز

قاسمی آیناز

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خانی خرشکی فاطمه

خانی خرشکی فاطمه

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بابائی چگینی سیده مریم

بابائی چگینی سیده مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
باقری فیشمی فاطمه

باقری فیشمی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بخرد عرفان

بخرد عرفان

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابراهیمی لویه فاطمه

ابراهیمی لویه فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غلامی نژاد اسطلخ جانی نرجس

غلامی نژاد اسطلخ جانی نرجس

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسینی آغوزبنی سیده طاهره

حسینی آغوزبنی سیده طاهره

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
ابراهیمی فیشمی ستاره

ابراهیمی فیشمی ستاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رحمت آبادبلوکات

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضائی محمد حسین

رضائی محمد حسین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محب سیبنی معین

محب سیبنی معین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت لشت نشا

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهیدی شهیدانی هستی

شهیدی شهیدانی هستی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رحمت آبادبلوکات

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آریاپور سارینا

آریاپور سارینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:25:45 PM