تالش

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر تالش


میرفضلی سید امین

میرفضلی سید امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
آژگان بابک

آژگان بابک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
رستمی مهسا

رستمی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پوربابایی علی

پوربابایی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یعقوبی مدیحه

یعقوبی مدیحه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فرح زاد سارا

فرح زاد سارا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دلاور صدیقه

دلاور صدیقه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ستاره شمار زهرا

ستاره شمار زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اصولی مهشید

اصولی مهشید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دولتی علی

دولتی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امیری نژاد پریا

امیری نژاد پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورمحمدی طراوت

پورمحمدی طراوت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کبودمهری زینب

کبودمهری زینب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضوان پور فاطمه

رضوان پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادبخش شیرین

مرادبخش شیرین

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهرداد مهنا

مهرداد مهنا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خداپرست سانیا

خداپرست سانیا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
انصاری شقایق

انصاری شقایق

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تبریکی فاطمه

تبریکی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهرابی زینب

زهرابی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بخشی مهسا

بخشی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بخشی زاده مهسا

بخشی زاده مهسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
استوار فرانک

استوار فرانک

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارزبین ثنا

ارزبین ثنا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رزاقی آرمین

رزاقی آرمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صدق آمیز فاطمه

صدق آمیز فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شفیع فاطمه

شفیع فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مقدم حسین زاده نیلوفر

مقدم حسین زاده نیلوفر

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهامین رزمینا

بهامین رزمینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قدرتی لمر آتوسا

قدرتی لمر آتوسا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رادمان محیا

رادمان محیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشرف طالش سیده آناهیتا

اشرف طالش سیده آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادی نیلوفر

مرادی نیلوفر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قدسی مهدیس

قدسی مهدیس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوررشید غزاله

پوررشید غزاله

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/6/2023 2:20:49 PM
Menu