تالش

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر تالش

میرفضلی سید امین

میرفضلی سید امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
آژگان بابک

آژگان بابک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
رستمی مهسا

رستمی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پوربابایی علی

پوربابایی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یعقوبی مدیحه

یعقوبی مدیحه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آرمان زهرا

آرمان زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت تالش

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
فرح زاد سارا

فرح زاد سارا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دلاور صدیقه

دلاور صدیقه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ستاره شمار زهرا

ستاره شمار زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اصولی مهشید

اصولی مهشید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمشیدی سینا

جمشیدی سینا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
یونس نژاد آرین

یونس نژاد آرین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
دولتی علی

دولتی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امیری نژاد پریا

امیری نژاد پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عزیزنژاد سینا

عزیزنژاد سینا

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت تالش

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پورمحمدی طراوت

پورمحمدی طراوت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کبودمهری زینب

کبودمهری زینب

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضوان پور فاطمه

رضوان پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادبخش شیرین

مرادبخش شیرین

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهرداد مهنا

مهرداد مهنا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قدیمی امیرمحمد

قدیمی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سنگتراش محمدامین

سنگتراش محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نیک وش فرحان

نیک وش فرحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت تالش

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ارزبین سینا

ارزبین سینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سیفی نژاد مائده

سیفی نژاد مائده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ديلمان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خداپرست سانیا

خداپرست سانیا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جعفری نژاد شهرزاد

جعفری نژاد شهرزاد

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رضوانشهر

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
انصاری شقایق

انصاری شقایق

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تبریکی فاطمه

تبریکی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهرابی زینب

زهرابی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بخشی مهسا

بخشی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بخشی زاده مهسا

بخشی زاده مهسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
استوار فرانک

استوار فرانک

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارزبین ثنا

ارزبین ثنا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رزاقی آرمین

رزاقی آرمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صدق آمیز فاطمه

صدق آمیز فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شفیع فاطمه

شفیع فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مقدم حسین زاده نیلوفر

مقدم حسین زاده نیلوفر

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسینی مریم

حسینی مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت تالش

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهامین رزمینا

بهامین رزمینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قدرتی لمر آتوسا

قدرتی لمر آتوسا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میرفضلی یاسر

میرفضلی یاسر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت رضوانشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسینی سیده ماجده

حسینی سیده ماجده

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
صفری شهروز

صفری شهروز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت چابکسر

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رادمان محیا

رادمان محیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمسی نژاد محمدرضا

شمسی نژاد محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت تالش

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اشرف طالش سیده آناهیتا

اشرف طالش سیده آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادی نیلوفر

مرادی نیلوفر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احسانی سیده فاطمه

احسانی سیده فاطمه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
علی پور فائزه

علی پور فائزه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قدسی مهدیس

قدسی مهدیس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پوررشید غزاله

پوررشید غزاله

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسلامی خواه حدیقه

اسلامی خواه حدیقه

جامعه شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اسکندری شقایق

اسکندری شقایق

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت تالش

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:02:54 PM